За EPSO

Начало > За EPSO

EPSO — вашата врата към работа за ЕС

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

Ролята на EPSO е да подпомага институциите на ЕС, като организира висококачествени и ефективни процедури за подбор, които дават възможност да се наемат подходящите хора за подходящата работа в подходящия момент. Нашият видеоклип ще ви даде добра представа за начина на работа на EPSO!

EPSO е междуинституционална служба, която отговаря за подбора на персонал за всички институции и агенции на Европейския съюз, сред които са Европейският парламент, Съветът на ЕС, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна дейност, Икономическият и социален комитет, Комитетът на регионите, Европейският надзорен орган за защита на данните и Европейският омбудсман. Всяка институция наема служители от списък на успешно преминалите подбора кандидати, предоставен от EPSO.

Откакто започна работа през януари 2003 г., EPSO се превърна в съвременен, непрекъснато развиващ се център за подбор на персонал за европейските институции. За да може институциите на ЕС да наемат най-добрите кандидати да работят по сложните предизвикателства пред Европа, EPSO следи непрекъснато тенденциите на пазара на труда, разширява своите социални мрежи и поддържа редовни контакти с международни организации, като ООН и Африканския съюз, с цел обмен на добри практики.

EPSO е сред лидерите по отношение на методите за проверка на знанията и уменията на кандидатите. През последните години техният акцент се измести от тестове за проверка на знания към симулации на ежедневни работни ситуации, чрез които се оценяват общите компетенции на кандидатите. Този начин на оценяване е все по-интерактивен и постоянно се усъвършенства. Сред по-съществените новости са въвеждането на тест за използване на електронната поща с цел организация на текущата работа (e-tray) и дистанционни интервюта с помощта на видеовръзка.

Стремежът към високи постижения в областта на подбора на персонал и иновациите на EPSO по отношение на тестовете са признати от изпитни организации в цял свят, а представители на EPSO често говорят на конференции по тази тема. EPSO е сертифицирана по ISO 10667 – международен стандарт за оценяване на персонала, и през следващите години ще се опита да намали още повече времето за провеждане на процедурите за подбор.

Всяка година EPSO обработва средно по 50 000 кандидатури за около 1500 работни места. Тестовете се провеждат на 24 езика – това е нещо уникално в сферата на подбора на персонал. Ако искате да получите представа за видовете тестове за подбор, които EPSO провежда, опитайте да решите нашите примерни тестове.

Големият брой кандидатури, които EPSO получава всяка година, е свидетелство за репутацията на нейното стойностно предложение като работодател – на кандидатите се предлага разнообразна кариера, възможност да работят в чужбина и интересна и изпълнена с предизвикателства работа, която се отразява на живота на милиони граждани на ЕС. Водещият институт за изследвания в областта на наемането на персонал Trendence нарежда институциите на ЕС на челните места сред най-добрите 100 работодателя в Европа, а през 2015 г. белгийският клон на нидерландската мултинационална консултантска компания в областта на човешките ресурси Randstad Holding NV постави Европейската комисия на първо място в своята класация на работодателите благодарение на брандинг инициативите на EPSO.

EPSO си сътрудничи тясно с институциите на ЕС, за да подобри процеса на наемане на работа на издържалите конкурсите кандидати, което прави цялата система по-прозрачна и по-проста.

Посетете специалната страница на Европейската комисия за информация за срещите на директора на EPSO