O EPSO-u

Početna stranica > O EPSO-u

EPSO: povezivanje obećavajućih talenata s institucijama EU-a

 

Misija

Glavna je misija EPSO-a ispuniti potrebe institucija EU-a za zapošljavanjem talentiranih kandidata na općim i specijaliziranim natječajima. U ostvarivanju tog cilja EPSO kao pouzdan partner povezuje institucije EU-a s vrlo uspješnim stručnjacima i visokoobrazovanim osobama. Tako pridonosi izgradnji sadašnje i buduće europske javne službe.

Kao međuinstitucijski ured EPSO je odgovoran za odabir osoblja uglavnom za Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Sud Europske unije, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europsku službu za vanjsko djelovanje, Europskog ombudsmana i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Svaka od tih institucija zapošljava osoblje s EPSO-ovih popisa uspješnih kandidata.

 

Vizija

Naša je vizija osigurati institucijama EU-a radnu snagu koja najbolje odgovara njihovim potrebama. To postižemo primjenom inovativnog pristupa u provedbi visokokvalitetnih, učinkovitih i djelotvornih postupaka odabira.

U radu se vodimo sljedećim strateškim smjernicama:

 • proaktivnost i prilagodljivost
 • inovativno razmišljanje i predviđanje trendova u otkrivanju talenata
 • metode odabira koje privlače raznovrsne talente
 • ponuda kataloga usluga koji odražava potrebe institucija koje zapošljavaju novo osoblje
 • jasnoća i transparentnost postupaka te njihova dostupnost svim kandidatima (pritužbe, ako ih primimo, rješavaju se u skladu s dobrom administrativnom praksom).

 

Operativna načela

U ostvarenju svoje vizije EPSO se vodi ovim trima glavnim načelima:

 • preciznost – EPSO nastoji primjenjivati najbolje metode odabira testiranjem odgovarajućih kompetencija s pomoću odgovarajućih testova; cilj nam je usmjeriti se na najprikladnije kandidate i ocijeniti njihovu uspješnost u skladu s najboljom međunarodnom praksom
 • agilnost – EPSO-ovi postupci sve su modularniji i prilagodljiviji konkretnim zahtjevima i povratnim informacijama institucija koje zapošljavaju novo osoblje; redovite interne provjere sastavni su dio agilnog pristupa
 • brzina – EPSO-ovi natječaji sve su kraći; to postižemo zahvaljujući predviđanju potreba i unapređenju rada povjerenstava za odabir i osoblja, poboljšanju suradnje s institucijama koje zapošljavaju novo osoblje i racionalizaciji postupaka odabira odnosno uklanjanju suvišnih birokratskih elemenata.

 

Vrijednosti

 • integritet – među osobljem EPSO-a vlada povjerenje, iskrenost i dobronamjernost; osoblje je dobro upoznato s interesima službe i institucija koje zapošljavaju novo osoblje
 • profesionalnost – EPSO-ovi postupci odabira pravedni su i učinkoviti, u skladu s najboljom praksom; angažirano i visokokvalificirano osoblje jamči kvalitetu i zadovoljstvo institucija koje zapošljavaju novo osoblje; EPSO je inovativan i dinamičan, posvećen ostvarenju svojeg punog potencijala
 • kvaliteta usluge – EPSO kontinuirano nastoji institucijama koje zapošljavaju novo osoblje pravodobno pružati usluge izvrsnog standarda; to postiže predanim slušanjem svih dionika i kontinuiranim poboljšanjem na temelju njihovih povratnih informacija
 • raznolikost i poštovanje – EPSO-ovi zaposlenici raznoliki su te se potiču da, neovisno o međusobnim razlikama, što bolje pridonesu ostvarivanju zajedničkog cilja; poštovanje je vodeće načelo u našem radu
 • suradnja – EPSO potiče suradnju unutar vlastitog tima i sa svim svojim dionicima; gradi solidne partnerske odnose radi poboljšanja svojih usluga; aktivno koristi i potiče korištenje suradničkih platformi; snažnim sinergijama tijekom cijelog postupka odabira potiče proaktivnost, prilagodljivost i razvoj kulture izvrsnosti.

 

EPSO i zapošljavanje u institucijama EU-a

Svake godine EPSO obradi u prosjeku 46 000 prijava za otprilike 1 300 radnih mjesta. Testiranja se provode na 24 jezika, što je jedinstveno u svijetu odabira osoblja.

Informacije o sastancima s predstavnicima interesnih skupina koje je održala direktorica EPSO-a.

Na EPSO-ovu portalu (EU Careers) nalaze se informacije za širu javnost o postupcima odabira u institucijama EU-a i EPSO-ovim natječajima na 24 jezika. Pratite EU Careers na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Instagramu.

 

Pogledajte videozapis u nastavku kako biste se ukratko upoznali s EPSO-om: