Apie EPSO

Pradžia > Apie EPSO

Europos personalo atrankos tarnyba – jūsų vartai į darbą ES institucijose

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

EPSO užduotis – padėti ES institucijoms vykdant kokybiškas ir veiksmingas atrankos procedūras, kad jos galėtų įdarbinti tinkamus asmenis į tinkamas darbo vietas reikiamu metu. Jeigu norite susidaryti išsamų vaizdą apie EPSO darbą, pasižiūrėkite šį vaizdo siužetą!

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) yra tarpinstitucinė tarnyba, atsakinga už darbuotojų atranką visoms Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms: Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos ombudsmeno tarnyboms. Kiekviena institucija įdarbina darbuotojus iš EPSO atrinktų kandidatų grupės.

EPSO pradėjo veikti 2003 m. sausio mėn. ir nuo to laiko tapo moderniu, nepaliaujančiu tobulėti darbuotojų atrankos ES institucijoms centru. Siekdama užtikrinti, kad ES institucijos įdarbintų tinkamiausius kandidatus ES iškilusiems sunkumams įveikti, EPSO nuolat stebi darbo rinkos tendencijas, plečia savo socialinius tinklus ir palaiko nuolatinius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Jungtinėmis Tautomis, Afrikos Sąjunga, siekdama dalytis sukaupta patirtimi.

EPSO taiko pažangiausią kandidatų atrankos metodiką. Pastaraisiais metais atrenkant kandidatus pasitelkiama mažiau žiniomis grindžiamų egzaminų, bet daugiau kasdieninio darbo aplinkos modeliavimo, siekiant įvertinti bendrus kandidatų gebėjimus. Toks vertinimas tampa vis sąveikesnis ir nuolat tobulinamas. Pastaruoju metu įdiegtos didelės naujovės buvo kompiuteriniai e. korespondencijos tvarkymo testai („e-tray“) ir nuotoliniai vaizdo pokalbiai.

Šį nuolatinį EPSO siekį tobulinti atrankos metodus ir diegti egzaminų naujoves įvertino viso pasaulio atrankos įstaigos. EPSO taip pat reguliariai pasisako konferencijose atrankos testų temomis. EPSO suteiktas tarptautinis standartas ISO 10667 (vertinimas darbo vietoje), o ateinančiais metais ji stengsis toliau trumpinti atrankos procedūrų trukmę.

Šiuo metu EPSO per metus išnagrinėja vidutiniškai 50 000 paraiškų maždaug į 1500 darbo vietų. Atrankos testai laikomi 24 kalbomis – tai unikalus atvejis atrankos procedūrų srityje. Jeigu norite pasižiūrėti, kaip atrodo kandidatams rengiami EPSO atrankos testai, išbandykite jėgas atlikdami pavyzdinius testus.

Didelis EPSO kasmet gaunamų paraiškų skaičius rodo, kad EPSO laikomas vertingu darbdaviu, siūlančiu kandidatams galimybę dirbti užsienyje ir praleisti gyvenimą dirbant įvairų, įdomų ir sumanumo reikalaujantį darbą, kurio rezultatai veikia milijonų ES piliečių gyvenimą. Iš tiesų, autoritetingo darbuotojų atrankos tyrimų instituto „Trendence Graduate Barometer“ duomenimis, ES institucijos patenka tarp 100 geriausių Europos darbdavių, o 2015 m. Nyderlandų tarptautinės žmogiškųjų išteklių konsultacijų bendrovės „Randstad Holding NV“ Belgijos padalinys įvertindamas EPSO reklamines iniciatyvas suteikė Europos Komisijai geriausius tų metų darbdavių reitingus.

EPSO taip pat glaudžiai bendradarbiauja su institucijomis, kad patobulintų viešų konkursų laimėtojų įdarbinimo procesą, o visa sistema taptų skaidresnė ir patogesnė.

Apsilankykite specialiame Europos Komisijos puslapyje, kuriame rasite informacijos apie EPSO direktoriaus susitikimus.