Par EPSO

Sākumlapa > Par EPSO

EPSO – durvis uz darbu ES iestādēs

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

EPSO uzdevums ir palīdzēt Eiropas Savienības iestādēm, rīkojot kvalitatīvas un efektīvas atlases procedūras, kuras dod iespēju pieņemt darbā īstos cilvēkus īstā darbā un īstā brīdī. Mūsu videoklips jums sniegs labu priekšstatu par to, kā strādā EPSO!

EPSO ir starpiestāžu dienests, kura pārziņā ir darbinieku atlase visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Katra iestāde pieņem darbā cilvēkus no pārbaudījumus sekmīgi izturējušo kandidātu saraksta, kuru sniedz EPSO.

Kopš 2003. gada janvāra, kad EPSO sāka darbu, tas izveidojies par mūsdienīgu, pastāvīgā attīstībā esošu ES iestāžu personāla atlases centru. Lai ES iestādes varētu pieņemt darbā vislabākos kandidātus darbam ar sarežģītajiem uzdevumiem, kuri ir jāatrisina Eiropai, EPSO pastāvīgi seko līdzi darba tirgus tendencēm, paplašina savus sociālos tīklus un labas prakses apmaiņas nolūkā uztur regulārus sakarus ar starptautiskām organizācijām, tādām kā ANO un Āfrikas Savienība.

EPSO ir līderu vidū kandidātu zināšanu un prasmju pārbaudes metožu ziņā. Pēdējos gados eksāmenus, kas pamatojas uz zināšanām, aizstāj ikdienas darba situāciju simulācijas, kas ļauj novērtēt kandidātu vispārīgās prasmes. Šie novērtējumi ir arvien interaktīvāki un pastāvīgi tiek uzlaboti. Neseno jauninājumu vidū minams tests, kas saistīts ar elektroniskā pasta izmantojumu tekošā darba organizācijas nolūkā (e-tray), un attālinātas intervijas ar videosavienojuma palīdzību.

EPSO centienus panākt izcilību personāla atlases jomā un jauninājumus kandidātu novērtēšanas jomā ir atzinušas novērtēšanas organizācijas visā pasaulē, un EPSO regulāri uzstājas specializētās nozares konferencēs. EPSO atbilst ISO 10667 — personāla novērtēšanas starptautiskajam standartam. Nākamajos gados dienests centīsies vēl vairāk samazināt atlases procedūru īstenošanas laiku.

Katru gadu EPSO izskata vidēji 70 000 kandidatūru uz aptuveni 1500 darbvietām. Testēšanu īsteno 24 valodās, un tas ir unikāli personāla atlases jomā. Testu paraugi ļauj iepazīties ar atlases pārbaudījumu veidiem, kurus EPSO organizē kandidātiem.

Lielais skaits pieteikumu, ko EPSO saņem katru gadu, liecina par profesionālā piedāvājuma kvalitāti — kandidātiem tiek piedāvāta daudzveidīga karjera, iespēja strādāt ārzemēs, interesants un motivējošs darbs, kas ietekmē miljoniem eiropiešu ikdienu. Vadošs pētniecības institūts personāla komplektēšanā “Trendence” ES iestādes ierindojis labā vietā Eiropas 100 labāko darbdevēju vidū. Turklāt 2015. gadā, pateicoties darbam, ko EPSO veic komunikācijas jomā, cilvēkresursu jautājumos konsultējošās starptautiskās nīderlandiešu sabiedrības “Randstad Holding NV” Beļģijas filiāle Eiropas Komisiju ierindoja savas darba devēju klasifikācijas pirmajā vietā.

EPSO arī cieši sadarbojas ar ES iestādēm, lai konkursus izturējušo kandidātu pieņemšana darbā noritētu gludāk, proti, lai visa sistēma kļūtu caurskatāmāka un “lietotājiem draudzīgāka”.