Over EPSO

Startseite > Over EPSO

EPSO: matchmaker tussen ambitieus talent en de EU-instellingen

 

Missie

EPSO's hoofdtaak is voorzien in de personeelsbehoefte van de EU-instellingen door via algemene en gespecialiseerde vergelijkende onderzoeken getalenteerde kandidaten te selecteren. Daarbij treedt EPSO op als betrouwbare matchmaker tussen de EU-instellingen en hoogpresterende professionals en afgestudeerden. EPSO draagt zo bij tot de opbouw van het Europese ambtenarenapparaat voor nu en de toekomst.

Als interinstitutionele organisatie is EPSO voornamelijk belast met de selectie van personeel voor het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Europese Dienst voor extern optreden, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Al deze instellingen kunnen personeel kiezen uit de lijsten van kandidaten die door EPSO zijn geselecteerd.

 

Visie

EPSO's visie is de EU-instellingen te voorzien van personeel dat optimaal aansluit bij hun behoeftes. Dat wordt bereikt met efficiënte en doeltreffende selectieprocedures van hoge kwaliteit, in combinatie met een innovatieve aanpak.

Onze strategie berust op de volgende uitgangspunten:

 • Proactiviteit en flexibiliteit
 • Een innovatieve insteek en vooruitlopen op trends bij het spotten van talent
 • Selectiemethoden waarmee gevarieerd talent wordt aangetrokken.
 • Een dienstenaanbod dat op de behoeften van de instellingen is afgestemd
 • Duidelijke, transparante en voor iedereen toegankelijke procedures, waardoor klachten zeldzaam zijn en in de geest van een goede bestuurspraktijk worden behandeld

 

Werkwijze

EPSO laat zich leiden door drie belangrijke beginselen om zijn visie te verwezenlijken:

 • Doelmatigheid: EPSO streeft naar een optimale selectie door de juiste vaardigheden te toetsen met de juiste tests. Daarbij mikt het op de meest geschikte kandidaten en evalueert het hun kwaliteiten aan de hand van internationaal aanvaarde methodes.
 • Aanpasbaarheid: De processen van EPSO zijn steeds modulairder en kunnen worden aangepast aan de specifieke personeelsbehoeften van de instellingen. Op basis van hun feedback en regelmatige interne evaluaties wordt deze aanpak voortdurend verbeterd.
 • Snelheid: De vergelijkende onderzoeken van EPSO verlopen steeds sneller. Dit wordt bereikt door de werkzaamheden van jury’s en personeel goed te plannen en te ondersteunen, beter samen te werken met de instellingen waarvoor EPSO werkt en de selectieprocedures te stroomlijnen door nodeloze rompslomp te voorkomen.

 

Waarden

 • Integriteit: EPSO-medewerkers vertrouwen elkaar, zijn eerlijk en van goede wil. Het belang van de dienst en van EPSO's klanten staat voorop.
 • Professionaliteit: de selectieprocedures verlopen eerlijk en efficiënt, zijn gebaseerd op de beste praktijken, en het gespecialiseerd en hooggekwalificeerd personeel staat borg voor kwaliteit en klanttevredenheid. EPSO is innovatief en dynamisch en doet er alles aan om zijn beloftes volledig waar te maken.
 • Kwaliteit: EPSO streeft er consequent naar om diensten van hoge kwaliteit op tijd te leveren aan de instellingen. Daartoe luistert het goed naar alle betrokkenen en verbetert het zijn diensten voortdurend op basis van die feedback.
 • Diversiteit en respect: EPSO weerspiegelt diversiteit in zijn eigen team en ondersteunt alle medewerkers, ongeacht hun verschillen, zo goed mogelijk om samen het doel te bereiken. Respect en professionaliteit zijn de leidende beginselen van alle werkrelaties bij EPSO.
 • Samenwerking: EPSO stimuleert interne samenwerking en samenwerking met alle betrokkenen. Het vormt kwaliteitspartnerschappen om als dienstverlener beter te kunnen presteren. Daarbij stimuleert het actief het gebruik van samenwerkingsplatforms. Gedurende het gehele selectieproces wordt gestreefd naar proactiviteit, flexibiliteit en uitmuntendheid.

 

EPSO en EU Careers

EPSO verwerkt tegenwoordig ongeveer 46.000 sollicitaties per jaar voor zo’n 1300 vacatures. De tests worden uitgevoerd in 24 talen, een unicum in de wereld van werving en selectie.

Informatie over vergaderingen met belangenvertegenwoordigers door de directeur van EPSO.

EPSO beheert de website "EU Careers", waarop u informatie vindt over selectieprocedures van de EU en vergelijkende onderzoeken van EPSO in 24 talen. Volg EU Careers op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

 

Video: EPSO in één oogopslag