Informacje o EPSO

Strona główna > Informacje o EPSO

EPSO – Wszystko o naborze do pracy w instytucjach UE

 

img_9490_x300.jpg

Europejskie Biuro Karier w Brukseli
Media Folder: 

Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska. Na tym filmie można zobaczyć, jak działa EPSO.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO.

Urząd EPSO powstał w styczniu 2003 r. i z czasem przekształcił się w nowoczesny ośrodek selekcji kandydatów do pracy w instytucjach UE. Aby zagwarantować, że do realizacji zadań związanych z wyzwaniami, przed jakimi stoi Europa, instytucje UE będą zatrudniać najlepszych kandydatów, EPSO śledzi tendencje na rynku pracy, jest obecne w serwisach społecznościowych i – w celu wymiany wiedzy – utrzymuje regularne kontakty z organizacjami międzynarodowymi takimi jak ONZ i Unia Afrykańska.

EPSO jest liderem w zakresie metodyki testowania kandydatów. W ostatnich latach zmniejszono nacisk na testowanie wiedzy i wprowadzono symulacje codziennych sytuacji w miejscu pracy, które pozwalają zbadać umiejętności ogólne kandydatów. Oceny te są coraz bardziej interaktywne i są wciąż udoskonalane. Najnowsze zmiany to wprowadzenie mailowych testów komputerowych polegających na symulacji typu e-tray oraz rozmów kwalifikacyjnych na odległość.

Dążenie EPSO do ciągłego doskonalenia metod testowania oraz wprowadzanie innowacji w tej dziedzinie zostały docenione przez organizacje przeprowadzające testy z całego świata. Przedstawiciele EPSO są regularnie zapraszani jako prelegenci na konferencje poświęcone metodom testowania kandydatów. EPSO spełnia międzynarodową normę w dziedzinie oceny w miejscu pracy ISO 10667, a w najbliższych latach będzie dążyć do dalszego skrócenia czasu potrzebnego do przeprowadzenia naboru.

Aktualnie EPSO rozpatruje średnio 50 tys. zgłoszeń rocznie przypadających na około 1,5 tys. miejsc na listach konkursowych. Testy są prowadzone w 24 językach – tak szeroki wachlarz języków jest unikatowy w sektorze służb odpowiedzialnych za nabór kandydatów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają testy kwalifikacyjne dla kandydatów, rozwiąż przykładowy test.

Fakt, że EPSO co roku otrzymuje tak dużą liczbę zgłoszeń, dowodzi zainteresowania oferowanym przez EPSO pakietem korzyści, czyli tak zwanym EVP (ang. Employer Value Proposition). EPSO oferuje stałe zatrudnienie z możliwością rozwoju kariery, możliwość pracy za granicą oraz ciekawą i pełną wyzwań pracę, która wpływa na życie codzienne milionów obywateli UE. Według wiodącej instytucji badawczej w dziedzinie rekrutacji, Trendence Graduate Barometer, instytucje UE zajmują wysokie miejsce wśród 100 najlepszych pracodawców w Europie, a w 2015 r. Komisja Europejska – dzięki inicjatywom EPSO – zajęła pierwsze miejsce w rankingu pracodawców opracowanym przez belgijski oddział holenderskiej firmy konsultingowej Randstad Holding NV.

EPSO ściśle współpracuje z instytucjami w celu usprawnienia procesu rekrutacji laureatów konkursów, tak aby cała procedura rekrutacji była bardziej przejrzysta i przyjazna dla kandydatów.

Na stronie Komisji Europejskiej można znaleźć informacje o spotkaniach, w których bierze udział dyrektor EPSO.