O úrade EPSO

Domovská stránka > O úrade EPSO

EPSO – vaša vstupná brána k pracovným miestam v EÚ

 

img_9490_x300.jpg

EU Careers Office in Brussels
Media Folder: 

Úlohou úradu EPSO je zabezpečovať inštitúciám EÚ vysokokvalitné, účinné a efektívne postupy pre výber pracovníkov, ktoré im umožňujú v správnom čase prijímať správnych ľudí na správne pracovné miesta. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tom, ako funguje úrad EPSO, pozrite si naše video.

EPSO je medziinštitucionálny úrad zodpovedný za výber pracovníkov pre všetky inštitúcie a agentúry Európskej únie vrátane Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Úradu európskeho ombudsmana. Každá inštitúcia si vyberá zamestnancov zo zoznamu úspešných uchádzačov, ktorý jej poskytol úrad EPSO.

Od roku 2003, keď úrad začal fungovať, sa z neho stalo moderné, stále sa vyvíjajúce stredisko výberu zamestnancov pre inštitúcie EÚ. Úrad EPSO neustále sleduje trendy na trhu práce, rozširuje svoje sociálne siete a udržiava pravidelné kontakty s medzinárodnými organizáciami, ako napr. OSN a Africká únia, v oblasti výmeny najlepších postupov. Cieľom úradu je zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ prijímali najlepších uchádzačov schopných pracovať na náročných výzvach, ktorým Európa čelí.

EPSO je lídrom v oblasti metód testovania uchádzačov. V uplynulých rokoch sa testovanie posunulo od vedomostných testov k simuláciám každodennej práce, v rámci ktorých sa posudzujú všeobecné schopnosti uchádzačov. Tieto hodnotenia sú čoraz interaktívnejšie a neustále sa vylepšujú. Medzi nedávne významné inovácie patrí zavedenie testovania práce s elektronickou poštou (e-tray) a video pohovory na diaľku.

Túto snahu o dosiahnutie špičkovej kvality v oblasti výberu a novátorské riešenia úradov EPSO uznali orgány zodpovedné za organizáciu testov na celom svete a EPSO pravidelne vystupuje na relevantných konferenciách. Úradu EPSO je v súlade s medzinárodnou normou ISO 10667 pre hodnotenia na pracovisku a v nasledujúcich rokoch sa bude usilovať o ďalšie skrátenie času potrebného pre výberové konania.

Dnes úrad EPSO spracováva v priemere 50 000 žiadostí ročne na približne 1 500 pracovných miest. Testovanie prebieha v 24 jazykoch – ide o svetový unikát. Ak chcete mať predstavu o tom, aké výberové testy organizuje úrad EPSO pre uchádzačov, otestujte sa.

Veľký počet prihlášok, ktoré úrad EPSO dostáva každý rok, svedčí o tzv. hodnotovom prínose úradu EPSO ako zamestnávateľa (EVP – Employer Value Proposition), ktorý je pre zamestnanca zárukou, že získa celú škálu pracovných príležitostí počas celej profesionálnej dráhy, možnosť pracovať v zahraničí a zaujímavú a motivujúcu prácu, ktorá ovplyvňuje životy miliónov občanov EÚ. Na základe výsledkov popredného výskumného ústavu v oblasti náboru Trendence Graduate Barometer patria inštitúcie EÚ k 100 najuznávanejším európskym zamestnávateľom. Európska komisia sa vďaka brandingovým iniciatívam úradu EPSO stala v roku 2015 najlepším zamestnávateľom roka (zdroj: belgická pobočka holandskej nadnárodnej firmy v oblasti ľudských zdrojov Randstad Holding NV).

Úrad EPSO zároveň úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ na tom, aby sa zlepšil proces náboru kandidátov, ktorí uspeli vo verejných výberových konaniach, čím by sa mal celý systém stransparentniť a zjednodušiť.

Navštívte príslušnú webovú stránku Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie o stretnutiach usporiadaných riaditeľom úradu EPSO