Financie (CAST Permanent)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/01/2017
Dátum uzávierky: 
Bez lehoty na prihlásenie
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie/tieto výberové konania, prečítajte si výzvu na vyjadrenie záujmu , aby ste sa uistili, že spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní v čase potvrdenia prihlášky.

Prihlásiť sa môžete do jednej/viacerých funkčných skupín a/alebo na jeden/viaceré profily. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali profily a funkčné skupiny, na ktoré máte najviac relevantné vzdelanie a skúsenosti.

Ak podáte viacero žiadostí, neznamená to, že sa automaticky zvýši šanca na predbežný výber.

Zmluvy súvisiace s týmto výberovým konaním/týmito výberovými konaniami sa budú ponúkať prevažne na pozície v Bruseli a Luxemburgu. Obmedzený počet zmlúv môže byť dostupný aj v iných mestách EÚ a v delegáciách EÚ na celom svete.

Viac informácií nájdene na stránke Konkrétne otázky a odpovede.

Prihláška

Ak sa rozhodnete podať prihlášku, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vytvorte si používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte.
 2. Uistite sa, že ste sa z konta EPSO odhlásili.
 3. Kliknite na ikonku PRIHLÁSIŤ SA.
 4. Prihláste sa do svojho konta EPSO.
 5. Prečítajte si pokyny na vyplnenie formulára. Pri vypĺňaní postupujte v súlade s pokynmi na obrazovkách.

Problémy s prístupom? Prístup je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? Kontaktujte nás

 1. Vyplňte online prihlášku v jazykoch požadovaných vo výzve na vyjadrenie záujmu a potvrďte ju.

  Upozorňujeme, že výzva na vyjadrenie záujmu obsahuje pokyny týkajúce sa jazyka, v ktorom musíte prihlášku predložiť. Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k diskvalifikácii z výberového konania.
   
 2. Vyplnenie prihlášky si vyžaduje pomerne veľa času. Odporúčame vám nenechávať si to na poslednú chvíľu. Úrad EPSO neakceptuje prihlášky uchádzačov, ktorí zmeškajú stanovenú lehotu.
   
 3. Uistite sa, že ste vybrali správnu platovú triedu/jazyk/profil (ak je možnosť výberu). V prípade otázok týkajúcich sa výberu platovej triedy/jazyka/profilu si prečítajte výzvu na vyjadrenie záujmu.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok05/01/2017
Uzávierka podávania prihlášok Bez lehoty na prihlásenie
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (1)24/01/2018 - 05/02/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (1)05/02/2018 - 15/02/2018
Computer based multiple choice tests - results (1)05/03/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (2)13/03/2018 - 20/03/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (2)19/03/2018 - 05/04/2018
Computer based multiple choice tests - results (2)23/04/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (3)30/04/2018 - 07/05/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (3)07/05/2018 - 24/05/2018
Computer based multiple choice tests - results (3)11/06/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (4)18/06/2018 - 25/06/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (4)25/06/2018 - 09/07/2018
Computer based multiple choice tests - results (4)27/07/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (5)30/08/2018 - 03/09/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (5)03/09/2018 - 10/09/2018
Computer based multiple choice tests - results (5)20/09/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (6)27/09/2018 - 01/10/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (6)02/10/2018 - 08/10/2018
Computer based multiple choice tests - results (6)18/10/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (7)25/10/2018 - 29/10/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (7)30/10/2018 - 06/11/2018
Computer based multiple choice tests - results (7)16/11/2018
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (8)23/11/2018 - 27/11/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (8)28/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - results (8)14/12/2018

Súvisiace správy

Dátum publikovania: 15/05/2018 - 09:26
Aktualizovaný dátum: 15/05/2018 - 09:34
Dátum publikovania: 30/04/2018 - 16:20
Aktualizovaný dátum: 30/04/2018 - 16:42
Dátum publikovania: 16/04/2018 - 12:36
Aktualizovaný dátum: 20/04/2018 - 10:13
Dátum publikovania: 26/03/2018 - 17:03
Aktualizovaný dátum: 26/03/2018 - 17:13
Dátum publikovania: 18/12/2017 - 10:15
Aktualizovaný dátum: 18/12/2017 - 10:17
Dátum publikovania: 08/12/2017 - 17:03
Aktualizovaný dátum: 08/12/2017 - 17:12
Dátum publikovania: 04/12/2017 - 14:11
Aktualizovaný dátum: 04/12/2017 - 15:35
Dátum publikovania: 30/11/2017 - 15:38
Aktualizovaný dátum: 04/12/2017 - 15:31
Dátum publikovania: 17/10/2017 - 12:10
Aktualizovaný dátum: 17/10/2017 - 14:05
Dátum publikovania: 05/09/2017 - 10:10
Aktualizovaný dátum: 18/09/2017 - 13:54
Dátum publikovania: 29/08/2017 - 16:07
Aktualizovaný dátum: 26/10/2017 - 17:39