Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/01/2017
Προθεσμία: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να βεβαιωθείτε αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας την ημερομηνία που επικυρώνετε την υποψηφιότητά σας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή ομάδες καθηκόντων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο τις κατηγορίες και τις ομάδες καθηκόντων για τις οποίες έχετε την καταλληλότερη εκπαίδευση και εμπειρία.

Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων δεν αυξάνει κατ’ ανάγκη τις πιθανότητες να προεπιλεγείτε.

Οι συμβάσεις που θα προταθούν για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής θα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Περιορισμένος αριθμός συμβάσεων ενδέχεται να υπάρξει και για άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και για αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Υποψηφιότητα

 

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε αίτηση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.    Δημιουργήστε έναν λογαριασμό EPSO, εφόσον δεν διαθέτετε ήδη τέτοιο λογαριασμό.

2.    Αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας EPSO.

3.    Κάντε κλικ στο «Υποβολή υποψηφιότητας».

4.    Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO.

5.    Συμπληρώστε και επικυρώστε το ηλεκτρονικό δελτίο. 
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 που έχετε επιλέξει.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του δελτίου υπάρχουν διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

6.    Η συμπλήρωση της αίτησης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μην την αφήσετε για την τελευταία στιγμή.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/01/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (1)28/04/2017 - 05/05/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (1)09/05/2017 - 23/05/2017
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (2)15/06/2017 - 23/06/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (2)19/06/2017 - 30/06/2017
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (3)05/09/2017 - 14/09/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (3)11/09/2017 - 21/09/2017
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (4)13/10/2017 - 23/10/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (4)23/10/2017 - 03/11/2017
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (5)27/11/2017 - 04/12/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (5)04/12/2017 - 14/12/2017

Σχετικές ειδήσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/10/2017 - 12:10
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 17/10/2017 - 14:05
Ημερομηνία ανάρτησης: 05/09/2017 - 10:10
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 18/09/2017 - 13:54
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:07
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 26/10/2017 - 17:39