Διαχειριστές ερευνητικών προγραμμάτων στη μηχανική, την ΤΠΕ, τη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία και/ή τις διαστημικές επιστήμες

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
06/02/2018
Προθεσμία: 
08/03/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα μόνο για ένα προφίλ.

Διαδικασία επιλογής

 • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
 • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
 • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
 • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
  Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Υποψηφιότητα

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη τέτοιο λογαριασμό.
 2. Αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας EPSO.
 3. Κάντε κλικ στο APPLY.
 4. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO.
 5. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή υποψηφιότητας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Έχετε δυσκολίες πρόσβασης; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας και τις διαδικασίες επιλογής. Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Επικοινωνήστε μαζί μας

 1. Συμπληρώστε και επικυρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στις γλώσσες που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τη σχετική απαίτηση μπορεί να αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής.
   
 2. Η συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Σας συμβουλεύουμε να μην την αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Η EPSO δεν μπορεί να δεχτεί αιτήσεις υποψηφιότητας από υποψηφίους που δεν θα τηρήσουν την ορισθείσα προθεσμία.
   
 3. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε σωστά τον βαθμό/τη γλώσσα/το προφίλ σας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον βαθμό/ποια γλώσσα/ποιο προφίλ να επιλέξετε, διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων06/02/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 08/03/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστήbeginning 1/1970(ενδεικτική ημερομηνία)
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεωνbeginning 1/1970(ενδεικτική ημερομηνία)
Computer based multiple choice tests - resultsbeginning 1/1970(ενδεικτική ημερομηνία)