ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD 7) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
08/12/2016
Προθεσμία: 
12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων08/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή20/01/2017 - 27/01/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων31/01/2017 - 14/02/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/05/2017 - 17/05/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης29/05/2017 - 02/06/2017
Κέντρο αξιολόγησης20/11/2017 - 29/11/2017

Σχετικές ειδήσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2018 - 16:09
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 26/02/2018 - 16:09
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/11/2017 - 15:54
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 06/11/2017 - 15:55
Ημερομηνία ανάρτησης: 18/10/2017 - 13:28
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 18/10/2017 - 13:29
Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2017 - 14:15
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 19/04/2017 - 14:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 23/01/2017 - 15:45
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 23/01/2017 - 15:45