Финансова икономика

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
16/11/2017
Краен срок: 
19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от16/11/2017
Краен срок за кандидатстване 19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казусmid 5/2018(ориентировъчно)
Център за оценяване5/2018 / 7/2018(ориентировъчно)

Новини по темата

Дата на публикуване: 13/03/2018 - 11:04
Дата на актуализиране: 13/03/2018 - 11:05
Дата на публикуване: 19/02/2018 - 14:45
Дата на актуализиране: 19/02/2018 - 14:46
Дата на публикуване: 21/12/2017 - 11:40
Дата на актуализиране: 21/12/2017 - 11:47
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 04/12/2017 - 14:11
Дата на актуализиране: 04/12/2017 - 15:35
Дата на публикуване: 30/11/2017 - 15:38
Дата на актуализиране: 04/12/2017 - 15:31
Дата на публикуване: 22/11/2017 - 11:55
Дата на актуализиране: 22/11/2017 - 12:06