Veselība un pārtikas nekaitīgums – revīzijas, inspekcijas un novērtēšana

Atsauce: 
Pieteikšanās procedūras sākums: 
Ziema 2018(orientējoši)
Pakāpe: 
Iestāde/aģentūra: 
Līguma veids: 

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

PosmiHronoloģisks pārskats
Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākumsZiema 2018(orientējoši)