Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
15/03/2018
Sista ansökningsdag: 
17/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

EtapperTidsangivelse
Ansökningsperioden startar15/03/2018
Ansök senast 17/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”24/07/2018 - 31/07/2018
”Case”07/09/2018
Utvärderingscentrum12/09/2018 - 04/10/2018

Nyheter

Publicerat den: 27/03/2018 - 16:17
Uppdaterat den: 06/04/2018 - 16:11
Publicerat den: 15/03/2018 - 12:17
Uppdaterat den: 15/03/2018 - 12:18