Администратори (степен AD5)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
30/03/2017
Краен срок: 
03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за ориентировъчни.
  • Формулярът за кандидатстване по настоящата процедура за подбор е разделен на 2 части, всяка от които е с различен краен срок: в първата част кандидатите декларират своите езици и потвърждават своята допустимост; във втората част кандидатите избират своят първи и втори език и попълват останалата част от формуляра (диплома, мотивация, професионален опит и т.н.).
  • Езиците, предложени за този конкурс, ще бъдат обявени от EPSO скоро след края на първия период за кандидатстване.
  • Първата част — формулярът за кандидатстване —  може да бъде попълнен на всеки един от официалните езици на ЕС, а втората част трябва да бъде попълнена на езика, избран от кандидата като втори език.
  • Кандидатите трябва да спазят двата крайни срока (за всяка част от формуляра за кандидатстване), за да бъдат допуснати до следващия етап на конкурса.
  • Ще комуникираме с вас чрез вашия EPSO профил. Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от вас напредък в процедурата, като например покани за тестове и резултатите ви от тестовете.
  • Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.

 

Кандидатстване — ЧАСТ 1. Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост, избройте езиците на ЕС, които владеете.
Кандидатстване — ЧАСТ 2. Потвърдете вашия първи и втори език, попълнете формуляра за кандидатстване.
Компютърни тестове — тестове за словесно-логическо, за математико-логическо и за абстрактно мислене на език 1 в изпитни центрове по света.
Тест „e-tray“ („организация на текущата работа“) — на език 2 в изпитни центрове в държавите от ЕС.
Тест по модела „Център за оценяване“ — на език 2, работа по казус (в държавите от ЕС). Устна презентация, интервю относно компетенциите и упражнение в група (в Брюксел).
Публикуване на списък с успешно издържалите конкурса кандидати — около 124 души.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Кандидатурата не е приключена — първа част30/03/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част12/05/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър07/06/2017 - 19/06/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Междинен тест („организация на текущата работа“ („e-tray“)16/10/2017 - 20/10/2017
Работа по казус – период за резервацииmid 12/2017(ориентировъчно)
Работа по казус26/01/2018
Център за оценяване15/01/2018 - 22/02/2018

Новини по темата

Дата на публикуване: 16/02/2018 - 16:03
Дата на актуализиране: 16/02/2018 - 16:15
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:46
Дата на актуализиране: 11/01/2018 - 16:48
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:33
Дата на актуализиране: 12/01/2018 - 14:04
Дата на публикуване: 04/01/2018 - 14:08
Дата на актуализиране: 16/01/2018 - 14:55
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 12/12/2017 - 15:20
Дата на актуализиране: 12/12/2017 - 15:21
Дата на публикуване: 06/12/2017 - 10:53
Дата на актуализиране: 12/12/2017 - 15:15
Дата на публикуване: 27/09/2017 - 12:10
Дата на актуализиране: 27/09/2017 - 12:16
Дата на публикуване: 29/08/2017 - 16:07
Дата на актуализиране: 26/10/2017 - 17:39
Дата на публикуване: 03/07/2017 - 10:46
Дата на актуализиране: 03/07/2017 - 10:49
Дата на публикуване: 13/06/2017 - 14:38
Дата на актуализиране: 13/06/2017 - 14:38
Дата на публикуване: 22/05/2017 - 16:26
Дата на актуализиране: 31/05/2017 - 18:39
Дата на публикуване: 11/05/2017 - 12:29
Дата на актуализиране: 17/05/2017 - 14:13
Дата на публикуване: 25/04/2017 - 17:09
Дата на актуализиране: 28/04/2017 - 11:16
Дата на публикуване: 30/03/2017 - 12:01
Дата на актуализиране: 30/03/2017 - 12:09
Дата на публикуване: 30/03/2017 - 12:00
Дата на актуализиране: 31/03/2017 - 11:54
Дата на публикуване: 29/03/2017 - 15:17
Дата на актуализиране: 30/03/2017 - 16:02