Администратори (степен AD5)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
30/03/2017
Краен срок: 
03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Кандидатурата не е приключена — първа част30/03/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част12/05/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър07/06/2017 - 19/06/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Междинен тест („организация на текущата работа“ („e-tray“)16/10/2017 - 20/10/2017
Работа по казус – период за резервацииmid 12/2017(ориентировъчно)
Работа по казус26/01/2018
Център за оценяване15/01/2018 - 22/02/2018
Публикуване на резултатитеend 4/2018(ориентировъчно)

Новини по темата

Дата на публикуване: 17/05/2018 - 10:09
Дата на актуализиране: 17/05/2018 - 10:15
Дата на публикуване: 20/04/2018 - 11:41
Дата на актуализиране: 20/04/2018 - 11:43
Дата на публикуване: 16/02/2018 - 16:03
Дата на актуализиране: 16/02/2018 - 16:15
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:46
Дата на актуализиране: 11/01/2018 - 16:48
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:33
Дата на актуализиране: 12/01/2018 - 14:04
Дата на публикуване: 04/01/2018 - 14:08
Дата на актуализиране: 16/01/2018 - 14:55
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 12/12/2017 - 15:20
Дата на актуализиране: 12/12/2017 - 15:21
Дата на публикуване: 06/12/2017 - 10:53
Дата на актуализиране: 12/12/2017 - 15:15
Дата на публикуване: 27/09/2017 - 12:10
Дата на актуализиране: 27/09/2017 - 12:16
Дата на публикуване: 29/08/2017 - 16:07
Дата на актуализиране: 26/10/2017 - 17:39
Дата на публикуване: 03/07/2017 - 10:46
Дата на актуализиране: 03/07/2017 - 10:49
Дата на публикуване: 13/06/2017 - 14:38
Дата на актуализиране: 13/06/2017 - 14:38
Дата на публикуване: 22/05/2017 - 16:26
Дата на актуализиране: 31/05/2017 - 18:39
Дата на публикуване: 11/05/2017 - 12:29
Дата на актуализиране: 17/05/2017 - 14:13
Дата на публикуване: 25/04/2017 - 17:09
Дата на актуализиране: 28/04/2017 - 11:16
Дата на публикуване: 30/03/2017 - 12:01
Дата на актуализиране: 30/03/2017 - 12:09
Дата на публикуване: 30/03/2017 - 12:00
Дата на актуализиране: 31/03/2017 - 11:54