Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
30/03/2017
Προθεσμία: 
03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Η αίτηση υποψηφιότητας σ’ αυτή η διαδικασία επιλογής χωρίζεται σε 2 μέρη, με διαφορετική προθεσμία για το καθένα: στο πρώτο μέρος οι υποψήφιοι δηλώνουν τις γλώσσες τους και επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας· στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι επιλέγουν τις γλώσσες 1 και 2 και συμπληρώνουν την υπόλοιπη αίτηση (τίτλοι σπουδών, κίνητρα της συμμετοχής τους, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.)
  • Οι γλώσσες που θα προταθούν για τον διαγωνισμό αυτόν θα ανακοινωθούν από την EPSO λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας που ισχύει για το πρώτο μέρος της αίτησης.
  • Το πρώτο μέρος της αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, ενώ το δεύτερο πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα που επιλέγει ο υποψήφιος ως γλώσσα 2.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρήσουν και τις δύο προθεσμίες (για κάθε μέρος της αίτησης) ώστε να έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως τις προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες και  τα αποτελέσματά σας σ’ αυτές.
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, για να είστε συνεχώς ενήμεροι.

 

Αίτηση - ΜΕΡΟΣ 1. Επιβεβαιώστε το δικαίωμα συμμετοχής σας: δηλώστε τις γλώσσες της ΕΕ που γνωρίζετε
Αίτηση - ΜΕΡΟΣ 2. Επιβεβαιώστε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2: συμπληρώστε το δελτίο της αίτησης
Δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή (CBT) - κατανόηση κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόηση αφηρημένων εννοιών, στη γλώσσα 1: εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο
Δοκιμασίες με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (E-tray) στη γλώσσα 2: εξεταστικά κέντρα στα κράτη μέλη της ΕΕ
Εξεταστικό κέντρο - στη γλώσσα 2 μελέτη περιπτώσεων (στα κράτη μέλη της ΕΕ) Προφορική παρουσίαση, συνέντευξη βάσει ικανοτήτων, ομαδική εξέταση (Βρυξέλλες)
Δημοσίευση του καταλόγου επιτυχόντων - Περίπου 124 επιτυχόντες υποψήφιοι

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος30/03/2017
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος12/05/2017
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος31/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή07/06/2017 - 19/06/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Ενδιάμεση δοκιμασία (E-tray)16/10/2017 - 20/10/2017
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίαςmid 12/2017(ενδεικτική ημερομηνία)
Μελέτη περιπτώσεων26/01/2018
Κέντρο αξιολόγησης15/01/2018 - 22/02/2018
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)end 4/2018(ενδεικτική ημερομηνία)

Σχετικές ειδήσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2018 - 11:41
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 20/04/2018 - 11:43
Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2018 - 16:03
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 16/02/2018 - 16:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2018 - 16:46
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 11/01/2018 - 16:48
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2018 - 16:33
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/01/2018 - 14:04
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/01/2018 - 14:08
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 16/01/2018 - 14:55
Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2017 - 10:15
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 18/12/2017 - 10:17
Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2017 - 15:20
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/12/2017 - 15:21
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2017 - 10:53
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/12/2017 - 15:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2017 - 12:10
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 27/09/2017 - 12:16
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:59
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 06/09/2017 - 16:30
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:07
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 26/10/2017 - 17:39
Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017 - 10:46
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 03/07/2017 - 10:49
Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2017 - 14:38
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 13/06/2017 - 14:38
Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2017 - 16:26
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 31/05/2017 - 18:39
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2017 - 12:29
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 17/05/2017 - 14:13
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2017 - 10:00
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 08/05/2017 - 17:21
Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2017 - 12:01
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 30/03/2017 - 12:09
Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2017 - 12:00
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 31/03/2017 - 11:54
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2017 - 15:17
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 30/03/2017 - 16:02