Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
30/03/2017
Προθεσμία: 
03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος30/03/2017
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος12/05/2017
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος31/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή07/06/2017 - 19/06/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Ενδιάμεση δοκιμασία (E-tray)16/10/2017 - 20/10/2017
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίαςmid 12/2017(ενδεικτική ημερομηνία)
Μελέτη περιπτώσεων26/01/2018
Κέντρο αξιολόγησης15/01/2018 - 22/02/2018
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)end 4/2018(ενδεικτική ημερομηνία)

Σχετικές ειδήσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2018 - 10:09
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 17/05/2018 - 10:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 20/04/2018 - 11:41
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 20/04/2018 - 11:43
Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2018 - 16:03
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 16/02/2018 - 16:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2018 - 16:46
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 11/01/2018 - 16:48
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2018 - 16:33
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/01/2018 - 14:04
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/01/2018 - 14:08
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 16/01/2018 - 14:55
Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2017 - 10:15
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 18/12/2017 - 10:17
Ημερομηνία ανάρτησης: 12/12/2017 - 15:20
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/12/2017 - 15:21
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2017 - 10:53
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 12/12/2017 - 15:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2017 - 12:10
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 27/09/2017 - 12:16
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:59
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 06/09/2017 - 16:30
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:07
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 26/10/2017 - 17:39
Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017 - 10:46
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 03/07/2017 - 10:49
Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2017 - 14:38
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 13/06/2017 - 14:38
Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2017 - 16:26
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 31/05/2017 - 18:39
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2017 - 12:29
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 17/05/2017 - 14:13
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2017 - 10:00
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 08/05/2017 - 17:21
Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2017 - 12:01
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 30/03/2017 - 12:09
Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2017 - 12:00
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 31/03/2017 - 11:54