Riarthóirí a bhfuil céim acu

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
30/03/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
03/05/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa phróiseas roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an phróisis roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Tá dhá chuid san fhoirm iarratais don phróiseas roghnúcháin seo, agus tá sprioc-am éagsúil ag gach ceann acu: sa chéad chuid iarrtar ar na hiarrthóirí na teangacha atá acu a lua, agus a dhearbhú go gcomhlíonann siad na coinníollacha incháilitheachta; sa dara cuid iarrtar ar na hiarrthóirí an teanga is mian leo a bheith acu mar theanga 1 agus an teanga is mian leo a bheith mar theanga 2 a roghnú agus an chuid eile den fhoirm iarratais (cáilíochtaí, inspreagadh, taithí oibre, srl.) a líonadh isteach.
  • Tabharfaidh EPSO fógra faoi na teangacha inar féidir an comórtas seo a dhéanamh go luath tar éis an dáta deiridh don chéad chéim den phróiseas iarratais.
  • Is féidir an chéad chuid den fhoirm iarratais a líonadh isteach i dteanga oifigiúil ar bith den Aontas Eorpach, ach ní mór an dara cuid a líonadh isteach sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 2.
  • Tá sprioc-am éagsúil ag an dá chuid den fhoirm iarratais agus ní mór do na hiarrthóirí cloí leis an dá sprioc-am sin chun a bheith incháilithe don chéad chéim eile den chomórtas.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa phróiseas roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an phróisis roghnúcháin chun bheith ar an eolas faoin nuacht is déanaí.

 

An t-iarratas - CUID 1 D'incháilitheacht a dhearbhú; liosta de na teangacha de chuid an Aontais atá agat
An t-iarratas - CUID 2 Dearbhaigh cé na teangacha atá roghnaithe agat mar theanga 1 agus teanga 2; an fhoirm iarratais a líonadh isteach
Trialacha ar Ríomhaire - Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí i dteanga 1; ionaid trialacha ar fud an domhain
An t-inbhosca ríomhphoist - I dteanga 2; ionaid mheasúnaithe sna Ballstáit
An t-ionad measúnaithe - I dteanga 2 cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa (sa Bhruiséil)
Foilsiú an phainéil - Tuairim agus 124 iarrthóir ar éirigh leo

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Iarratas ar oscailt - cuid 130/03/2017
Sprioc-am don iarratas - cuid 103/05/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Iarratas ar oscailt - cuid 212/05/2017
Sprioc-am don iarratas - cuid 231/05/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe07/06/2017 - 19/06/2017
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Triail idirmheánach (triail an inbhosca ríomhphoist)16/10/2017 - 20/10/2017
An cás-staidéar a chur in áirithemid 12/2017(mar gharbhthreoir)
Cás-staidéar26/01/2018
An tIonad Measúnaithe15/01/2018 - 22/02/2018

Nuacht ghaolmhar

Dáta na postála: 16/02/2018 - 16:03
Dáta nuashonraithe: 16/02/2018 - 16:15
Dáta na postála: 11/01/2018 - 16:46
Dáta nuashonraithe: 11/01/2018 - 16:48
Dáta na postála: 11/01/2018 - 16:33
Dáta nuashonraithe: 12/01/2018 - 14:04
Dáta na postála: 04/01/2018 - 14:08
Dáta nuashonraithe: 16/01/2018 - 14:55
Dáta na postála: 18/12/2017 - 10:15
Dáta nuashonraithe: 18/12/2017 - 10:17
Dáta na postála: 12/12/2017 - 15:20
Dáta nuashonraithe: 12/12/2017 - 15:21
Dáta na postála: 06/12/2017 - 10:53
Dáta nuashonraithe: 12/12/2017 - 15:15
Dáta na postála: 27/09/2017 - 12:10
Dáta nuashonraithe: 27/09/2017 - 12:16
Dáta na postála: 29/08/2017 - 16:59
Dáta nuashonraithe: 06/09/2017 - 16:30
Dáta na postála: 29/08/2017 - 16:07
Dáta nuashonraithe: 26/10/2017 - 17:39
Dáta na postála: 03/07/2017 - 10:46
Dáta nuashonraithe: 03/07/2017 - 10:49
Dáta na postála: 13/06/2017 - 14:38
Dáta nuashonraithe: 13/06/2017 - 14:38
Dáta na postála: 11/05/2017 - 12:29
Dáta nuashonraithe: 17/05/2017 - 14:13
Dáta na postála: 04/05/2017 - 10:00
Dáta nuashonraithe: 08/05/2017 - 17:21
Dáta na postála: 30/03/2017 - 12:01
Dáta nuashonraithe: 30/03/2017 - 12:09
Dáta na postála: 30/03/2017 - 12:00
Dáta nuashonraithe: 31/03/2017 - 11:54
Dáta na postála: 29/03/2017 - 15:17
Dáta nuashonraithe: 30/03/2017 - 16:02
Dáta na postála: 24/03/2017 - 09:00
Dáta nuashonraithe: 24/03/2017 - 11:05