Natječaj za mlade administratore s visokoškolskom diplomom.

Upućivanje: 
Početak prijave: 
30/03/2017
Rok: 
03/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena svaki se raspored mora smatrati indikativnim.
  • U ovom postupku prijave obrazac za prijavu podijeljen je na dva dijela, svaki sa svojim rokom: u prvom dijelu kandidati prijavljuju jezike i potvrđuju da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju; u drugom dijelu kandidati odabiru jezik 1 i jezik 2 i ispunjavaju preostali dio obrasca za prijavu (diploma, motivacija, radno iskustvo itd.).
  • Vrlo brzo nakon završetka prve faze postupka prijave EPSO će objaviti koji se jezici nude za ovaj natječaj.
  • Prvi dio obrasca za prijavu može se ispuniti na bilo kojem službenom jeziku EU-a, dok se drugi dio mora ispuniti na jeziku koji kandidat odabere za jezik 2.
  • Kako bi se kvalificirali za iduću fazu natječaja, kandidati moraju svaki dio obrasca za prijavu predati u roku.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. Ondje ćete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja i rezultati testova.
  • Tijekom postupka odabira provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno kako biste bili u toku.

 

Prijava – 1. DIO. Potvrdite da ispunjavate uvjete za sudjelovanje u natječaju; navedite koje jezike EU-a znate i na kojoj razini
Prijava – 2. DIO. Potvrdite svoj odabir za jezik 1 i jezik 2; ispunite obrazac za prijavu
Računalni testovi – Testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja na jeziku 1; ispitni centri diljem svijeta
Simulacija e-sandučića (e-tray) – na jeziku 2; ispitni centri u državama članicama EU-a
Centar za procjenu – na jeziku 2; studija slučaja (u državama članicama EU-a); Usmena prezentacija, intervju na temelju kompetencija, rad u skupini (u Bruxellesu)
Objava popisa uspješnih kandidata – oko 124 mjesta

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Faze postupka odabiraRaspored
Prijava otvorena – prvi dio30/03/2017
Rok za prijavu – prvi dio03/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Prijava otvorena – drugi dio12/05/2017
Rok za prijavu – drugi dio31/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora 07/06/2017 - 19/06/2017
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Međutest (simulacija e-sandučića, e-tray)16/10/2017 - 20/10/2017
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja terminamid 12/2017(okvirno)
Studija slučaja26/01/2018
Centar za procjenu15/01/2018 - 22/02/2018

Povezane novosti

Datum objave: 16/02/2018 - 16:03
Ažurirani datum: 16/02/2018 - 16:15
Datum objave: 11/01/2018 - 16:46
Ažurirani datum: 11/01/2018 - 16:48
Datum objave: 11/01/2018 - 16:33
Ažurirani datum: 12/01/2018 - 14:04
Datum objave: 04/01/2018 - 14:08
Ažurirani datum: 16/01/2018 - 14:55
Datum objave: 18/12/2017 - 10:15
Ažurirani datum: 18/12/2017 - 10:17
Datum objave: 12/12/2017 - 15:20
Ažurirani datum: 12/12/2017 - 15:21
Datum objave: 06/12/2017 - 10:53
Ažurirani datum: 12/12/2017 - 15:15
Datum objave: 27/09/2017 - 12:10
Ažurirani datum: 27/09/2017 - 12:16
Datum objave: 29/08/2017 - 16:59
Ažurirani datum: 06/09/2017 - 16:30
Datum objave: 29/08/2017 - 16:07
Ažurirani datum: 26/10/2017 - 17:39
Datum objave: 03/07/2017 - 10:46
Ažurirani datum: 03/07/2017 - 10:49
Datum objave: 13/06/2017 - 14:38
Ažurirani datum: 13/06/2017 - 14:38
Datum objave: 11/05/2017 - 12:29
Ažurirani datum: 17/05/2017 - 14:13
Datum objave: 04/05/2017 - 10:00
Ažurirani datum: 08/05/2017 - 17:21
Datum objave: 25/04/2017 - 17:09
Ažurirani datum: 28/04/2017 - 11:16
Datum objave: 30/03/2017 - 12:01
Ažurirani datum: 30/03/2017 - 12:09
Datum objave: 29/03/2017 - 15:17
Ažurirani datum: 30/03/2017 - 16:02