Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych (2017 r.)

Numer referencyjny: 
Początek zgłaszania kandydatur: 
30/03/2017
Termin: 
03/05/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
  • Formularz zgłoszeniowy dotyczący tej procedury naboru jest podzielony na dwie części, z których każda ma inny termin: w pierwszej części kandydat podaje swoje języki i potwierdza, że spełnia warunki udziału w konkursie; w drugiej części kandydat wybiera swój język 1 i język 2 oraz wypełnia pozostałą część formularza zgłoszeniowego (dotyczy dyplomów, motywacji, doświadczenia zawodowego itp.).
  • Języki oferowane do wyboru kandydatom w tym konkursie EPSO ogłosi tuż po upływie pierwszego okresu składania zgłoszeń.
  • Pierwszą część formularza zgłoszeniowego można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE, natomiast drugą część kandydat wypełnia w języku, który wskazał jako swój język 2.
  • Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu konkursu kandydat musi przestrzegać dwóch osobnych terminów (dla każdej części formularza zgłoszeniowego).
  • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO. Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki testów.
  • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO  co najmniej dwa razy w tygodniu , aby mieć aktualne informacje.

 

Zgłoszenie – CZĘŚĆ 1 Kandydat potwierdza, że spełnia kryteria udziału w konkursie, i deklaruje znajomość języków UE.
Zgłoszenie – CZĘŚĆ 2 Kandydat potwierdza swój język 1 i 2 i wypełnia formularz zgłoszeniowy.
Testy komputerowe – Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne w języku 1, odbywają się w jednym z naszych ośrodków egzaminacyjnych, które są rozmieszczone na całym świecie.
Symulacja typu e-tray – Odbywa się w języku 2 w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich UE.
Ocena zintegrowana – Odbywa się w języku 2; studium przypadku (w państwach członkowskich UE); prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji, zadanie do wykonania w zespole (w Brukseli).
Publikacja listy rezerwowej – Około 124 laureatów

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

EtapyTerminy
Początek zgłaszania kandydatur –część 130/03/2017
Termin składania zgłoszeń– część 103/05/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Początek zgłaszania kandydatur –część 212/05/2017
Termin składania zgłoszeń – część 231/05/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru07/06/2017 - 19/06/2017
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Testy pośrednie (e-tray)16/10/2017 - 20/10/2017
Studium przypadkuend January 2018(orientacyjnie)
Ocena zintegrowanaJanuary 2018 / April 2018(orientacyjnie)

Aktualności o podobnej tematyce

Data publikacji: 27/09/2017 - 12:10
Zaktualizowana data: 27/09/2017 - 12:16
Data publikacji: 29/08/2017 - 16:59
Zaktualizowana data: 06/09/2017 - 16:30
Data publikacji: 29/08/2017 - 16:07
Zaktualizowana data: 26/10/2017 - 17:39
Data publikacji: 03/07/2017 - 10:46
Zaktualizowana data: 03/07/2017 - 10:49
Data publikacji: 13/06/2017 - 14:38
Zaktualizowana data: 13/06/2017 - 14:38
Data publikacji: 11/05/2017 - 12:29
Zaktualizowana data: 17/05/2017 - 14:13
Data publikacji: 04/05/2017 - 10:00
Zaktualizowana data: 08/05/2017 - 17:21
Data publikacji: 30/03/2017 - 12:01
Zaktualizowana data: 30/03/2017 - 12:09
Data publikacji: 30/03/2017 - 12:00
Zaktualizowana data: 31/03/2017 - 11:54
Data publikacji: 29/03/2017 - 15:17
Zaktualizowana data: 30/03/2017 - 16:02
Data publikacji: 17/03/2017 - 11:38
Zaktualizowana data: 20/03/2017 - 19:45
Data publikacji: 09/03/2017 - 12:32
Zaktualizowana data: 14/03/2017 - 12:27
Data publikacji: 03/03/2017 - 10:42
Zaktualizowana data: 06/03/2017 - 12:00
Data publikacji: 24/02/2017 - 09:30
Zaktualizowana data: 28/02/2017 - 15:53
Data publikacji: 16/02/2017 - 11:24
Zaktualizowana data: 28/02/2017 - 15:53
Data publikacji: 10/02/2017 - 10:05
Zaktualizowana data: 28/02/2017 - 15:53
Data publikacji: 03/02/2017 - 09:08
Zaktualizowana data: 28/02/2017 - 15:53