Administrátori

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
30/03/2017
Dátum uzávierky: 
03/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok – 1. časť30/03/2017
Uzávierka podávania prihlášok – 1. časť03/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť12/05/2017
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť31/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami07/06/2017 - 19/06/2017
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Postupový test (simulované vybavovanie elektronickej pošty)16/10/2017 - 20/10/2017
Prípadová štúdia – rezervačné obdobiemid 12/2017(orientačne)
Prípadová štúdia26/01/2018
Hodnotiace centrum15/01/2018 - 22/02/2018
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)end 4/2018(orientačne)

Súvisiace správy

Dátum publikovania: 17/05/2018 - 10:09
Aktualizovaný dátum: 17/05/2018 - 10:15
Dátum publikovania: 20/04/2018 - 11:41
Aktualizovaný dátum: 20/04/2018 - 11:43
Dátum publikovania: 16/02/2018 - 16:03
Aktualizovaný dátum: 16/02/2018 - 16:15
Dátum publikovania: 11/01/2018 - 16:46
Aktualizovaný dátum: 11/01/2018 - 16:48
Dátum publikovania: 11/01/2018 - 16:33
Aktualizovaný dátum: 12/01/2018 - 14:04
Dátum publikovania: 04/01/2018 - 14:08
Aktualizovaný dátum: 16/01/2018 - 14:55
Dátum publikovania: 18/12/2017 - 10:15
Aktualizovaný dátum: 18/12/2017 - 10:17
Dátum publikovania: 12/12/2017 - 15:20
Aktualizovaný dátum: 12/12/2017 - 15:21
Dátum publikovania: 06/12/2017 - 10:53
Aktualizovaný dátum: 12/12/2017 - 15:15
Dátum publikovania: 27/09/2017 - 12:10
Aktualizovaný dátum: 27/09/2017 - 12:16
Dátum publikovania: 29/08/2017 - 16:59
Aktualizovaný dátum: 06/09/2017 - 16:30
Dátum publikovania: 29/08/2017 - 16:07
Aktualizovaný dátum: 26/10/2017 - 17:39
Dátum publikovania: 03/07/2017 - 10:46
Aktualizovaný dátum: 03/07/2017 - 10:49
Dátum publikovania: 13/06/2017 - 14:38
Aktualizovaný dátum: 13/06/2017 - 14:38
Dátum publikovania: 22/05/2017 - 16:26
Aktualizovaný dátum: 31/05/2017 - 18:39
Dátum publikovania: 11/05/2017 - 12:29
Aktualizovaný dátum: 17/05/2017 - 14:13
Dátum publikovania: 04/05/2017 - 10:00
Aktualizovaný dátum: 08/05/2017 - 17:21
Dátum publikovania: 25/04/2017 - 17:09
Aktualizovaný dátum: 28/04/2017 - 11:16
Dátum publikovania: 30/03/2017 - 12:01
Aktualizovaný dátum: 30/03/2017 - 12:09
Dátum publikovania: 30/03/2017 - 12:00
Aktualizovaný dátum: 31/03/2017 - 11:54