Administrátori

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
30/03/2017
Dátum uzávierky: 
03/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie pozostáva z viacerých fáz. Pokiaľ nie je dátum a čas potvrdený, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Formulár prihlášky tohto výberového konania je rozdelený na 2 časti, pričom každá má inú stanovenú lehotu: v prvej časti uchádzači uvedú svoje jazyky a potvrdia, že spĺňajú podmienky účasti, v druhej časti si uchádzači zvolia svoj jazyk 1 a 2 a vyplnia zvyšnú časť formulára prihlášky (diplom, motivácia, prax atď.).
  • Jazyky, z ktorých si v tomto výberovom konaní bude možné voliť, oznámi úrad EPSO krátko po ukončení prvého obdobia na podávanie prihlášok.
  • Prvú časť formulára prihlášky je možné vyplniť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, druhá časť sa musí vyplniť v jazyku, ktorý si uchádzač zvolil ako jazyk 2.
  • Ak chcú uchádzači postúpiť do nasledujúcej fázy výberového konania, musia dodržať obidve lehoty (pre každú časť formulára prihlášky).
  • Komunikovať s vami budeme cez vaše konto EPSO. Nájdete tam všetky informácie o svojom postupe konaním – napríklad pozvánky na testy a ich výsledky.
  • Ak chcete mať aktuálne informácie, počas trvania výberového konania si konto EPSO kontrolujte aspoň dvakrát za týždeň.

 

Prihláška – ČASŤ 1 Potvrďte, že spĺňate podmienky účasti, uveďte znalosť jazykov EÚ
Prihláška – ČASŤ 2 Potvrďte svoj 1. a 2. jazyk, vyplňte prihlášku
Počítačové testovanie – testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania v 1. jazyku v testovacích centrách na celom svete
E-tray – simulované vybavovanie elektronickej pošty v 2. jazyku v testovacích centrách v členských štátoch EÚ
Hodnotiace centrum – V 2. jazyku, prípadová štúdia (členské štáty EÚ), ústna prezentácia, pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti, skupinová úloha (v Bruseli)
Zverejnenie rezervného zoznamu – Približne 124 úspešných uchádzačov

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok – 1. časť30/03/2017
Uzávierka podávania prihlášok – 1. časť03/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Podávanie prihlášok – 2. časť12/05/2017
Uzávierka podávania prihlášok – 2. časť31/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami07/06/2017 - 19/06/2017
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Postupový test (simulované vybavovanie elektronickej pošty)16/10/2017 - 20/10/2017
Prípadová štúdia – rezervačné obdobiemid 12/2017(orientačne)
Prípadová štúdia26/01/2018
Hodnotiace centrum15/01/2018 - 22/02/2018
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)end 4/2018(orientačne)

Súvisiace správy

Dátum publikovania: 20/04/2018 - 11:41
Aktualizovaný dátum: 20/04/2018 - 11:43
Dátum publikovania: 16/02/2018 - 16:03
Aktualizovaný dátum: 16/02/2018 - 16:15
Dátum publikovania: 11/01/2018 - 16:46
Aktualizovaný dátum: 11/01/2018 - 16:48
Dátum publikovania: 11/01/2018 - 16:33
Aktualizovaný dátum: 12/01/2018 - 14:04
Dátum publikovania: 04/01/2018 - 14:08
Aktualizovaný dátum: 16/01/2018 - 14:55
Dátum publikovania: 18/12/2017 - 10:15
Aktualizovaný dátum: 18/12/2017 - 10:17
Dátum publikovania: 12/12/2017 - 15:20
Aktualizovaný dátum: 12/12/2017 - 15:21
Dátum publikovania: 06/12/2017 - 10:53
Aktualizovaný dátum: 12/12/2017 - 15:15
Dátum publikovania: 27/09/2017 - 12:10
Aktualizovaný dátum: 27/09/2017 - 12:16
Dátum publikovania: 29/08/2017 - 16:59
Aktualizovaný dátum: 06/09/2017 - 16:30
Dátum publikovania: 29/08/2017 - 16:07
Aktualizovaný dátum: 26/10/2017 - 17:39
Dátum publikovania: 03/07/2017 - 10:46
Aktualizovaný dátum: 03/07/2017 - 10:49
Dátum publikovania: 13/06/2017 - 14:38
Aktualizovaný dátum: 13/06/2017 - 14:38
Dátum publikovania: 22/05/2017 - 16:26
Aktualizovaný dátum: 31/05/2017 - 18:39
Dátum publikovania: 11/05/2017 - 12:29
Aktualizovaný dátum: 17/05/2017 - 14:13
Dátum publikovania: 04/05/2017 - 10:00
Aktualizovaný dátum: 08/05/2017 - 17:21
Dátum publikovania: 25/04/2017 - 17:09
Aktualizovaný dátum: 28/04/2017 - 11:16
Dátum publikovania: 30/03/2017 - 12:01
Aktualizovaný dátum: 30/03/2017 - 12:09
Dátum publikovania: 30/03/2017 - 12:00
Aktualizovaný dátum: 31/03/2017 - 11:54
Dátum publikovania: 29/03/2017 - 15:17
Aktualizovaný dátum: 30/03/2017 - 16:02