Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
30/03/2017
Sista ansökningsdag: 
03/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Ansökningsformuläret består av två delar med olika tidsfrister. I den första delen visar du att du är behörig och anger de språk du kan. I den andra delen väljer du språk 1 och 2 och fyller i resten av ansökan (utbildning, motivation, yrkeserfarenhet osv.).
  • Epso meddelar vilka språk som kommer att erbjudas för uttagningsprovet så fort som den första delen av ansökningsförfarandet har avslutats.
  • Du kan fylla i den första delen av ansökan på vilket som helst av de officiella EU-språken, medan den andra delen måste fyllas i på ditt språk 2.
  • Se till att fylla i de två delarna i tid (de har olika tidsfrister) – annars utesluts du från nästa etapp.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epsokonto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Ta för vana att kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.

 

Ansökan – DEL 1. Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken
Ansökan – DEL 2. Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.
Datorbaserade flervalsfrågor – Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande på språk 1 i testcentrum över hela världen
Inkorgsövning – På språk 2 i  testcentrum i EU-länderna
Utvärderingscentrum – På språk 2: ett ”case” (i EU-länderna), muntlig framställning, kompetensbaserad intervju och gruppövning (i Bryssel)
Publicering av reservlistan – Cirka 124 godkända sökande

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

EtapperTidsangivelse
Första ansökningsdag – första delen30/03/2017
Sista ansökningsdag – första delen03/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen12/05/2017
Sista ansökningsdag – andra delen31/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor07/06/2017 - 19/06/2017
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test (E-tray) - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Mellanprov (inkorgsövning)16/10/2017 - 20/10/2017
Bokning av ett ”case”mid 12/2017(preliminärt)
”Case”26/01/2018
Utvärderingscentrum15/01/2018 - 22/02/2018

Nyheter

Publicerat den: 16/02/2018 - 16:03
Uppdaterat den: 16/02/2018 - 16:15
Publicerat den: 11/01/2018 - 16:46
Uppdaterat den: 11/01/2018 - 16:48
Publicerat den: 11/01/2018 - 16:33
Uppdaterat den: 12/01/2018 - 14:04
Publicerat den: 04/01/2018 - 14:08
Uppdaterat den: 16/01/2018 - 14:55
Publicerat den: 18/12/2017 - 10:15
Uppdaterat den: 18/12/2017 - 10:17
Publicerat den: 12/12/2017 - 15:20
Uppdaterat den: 12/12/2017 - 15:21
Publicerat den: 06/12/2017 - 10:53
Uppdaterat den: 12/12/2017 - 15:15
Publicerat den: 27/09/2017 - 12:10
Uppdaterat den: 27/09/2017 - 12:16
Publicerat den: 29/08/2017 - 16:59
Uppdaterat den: 06/09/2017 - 16:30
Publicerat den: 29/08/2017 - 16:07
Uppdaterat den: 26/10/2017 - 17:39
Publicerat den: 03/07/2017 - 10:46
Uppdaterat den: 03/07/2017 - 10:49
Publicerat den: 13/06/2017 - 14:38
Uppdaterat den: 13/06/2017 - 14:38
Publicerat den: 22/05/2017 - 16:26
Uppdaterat den: 31/05/2017 - 18:39
Publicerat den: 11/05/2017 - 12:29
Uppdaterat den: 17/05/2017 - 14:13
Publicerat den: 04/05/2017 - 10:00
Uppdaterat den: 08/05/2017 - 17:21
Publicerat den: 25/04/2017 - 17:09
Uppdaterat den: 28/04/2017 - 11:16
Publicerat den: 30/03/2017 - 12:01
Uppdaterat den: 30/03/2017 - 12:09
Publicerat den: 30/03/2017 - 12:00
Uppdaterat den: 31/03/2017 - 11:54
Publicerat den: 29/03/2017 - 15:17
Uppdaterat den: 30/03/2017 - 16:02
Publicerat den: 24/03/2017 - 09:00
Uppdaterat den: 24/03/2017 - 11:05