Макроикономика

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
16/11/2017
Краен срок: 
19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от16/11/2017
Краен срок за кандидатстване 19/12/2017 - 12:00(брюкселско време)