Безопасност на храните – политика и законодателство

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
есен 2017(ориентировъчно)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури отесен 2017(ориентировъчно)