Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
13/07/2017
Προθεσμία: 
05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων13/07/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή14/09/2017 - 28/09/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων20/09/2017 - 11/10/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης – περίοδος κράτησης ημερομηνίας1/2018 - 1/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Δοκιμασίες μετάφρασηςend 1/2018 - 2/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Κέντρο αξιολόγησης7/2018(ενδεικτική ημερομηνία)

Σχετικές ειδήσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/08/2018 - 11:36
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 23/08/2018 - 11:36
Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2018 - 15:21
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 24/07/2018 - 16:06
Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2018 - 15:18
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 24/07/2018 - 15:21
Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2018 - 17:01
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 25/06/2018 - 17:07
Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2018 - 10:14
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 14/06/2018 - 10:15
Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2018 - 10:14
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 14/06/2018 - 10:16
Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2018 - 16:46
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 11/01/2018 - 16:48
Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2017 - 10:15
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 18/12/2017 - 10:17
Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2017 - 16:16
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 27/11/2017 - 16:19
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2017 - 16:49
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 06/10/2017 - 17:16
Ημερομηνία ανάρτησης: 13/09/2017 - 16:08
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 13/09/2017 - 17:09
Ημερομηνία ανάρτησης: 29/08/2017 - 16:07
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 26/10/2017 - 17:39
Ημερομηνία ανάρτησης: 28/08/2017 - 10:29
Επικαιροποιημένα στοιχεία: 28/08/2017 - 10:21