Tõlkijad (prantsuse keel)

Avaldamise kuupäev: 
13/07/2017
Tähtaeg: 
05/09/2017 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Palgaaste: 
Institutsioon/amet: 
Lepingu liik: 

Enne kui alustate sellel konkursil osalemiseks kandideerimisavalduse täitmist, oleks hea läbi teha järgmised sammud, mis aitavad teil tõsiselt hinnata oma motivatsiooni töökohale kandideerimiseks ja väljavaateid tiheda konkurentsiga valikumenetluse edukaks läbimiseks.

  1. Tutvuge konkursiteatega, et kontrollida, kas vastate kandideerimisavalduse kinnitamise kuupäeva seisuga kõikidele konkursil osalemise tingimustele.
  2. Täitke küsimustik „Minu karjäär ELis“, mis aitab teil otsustada, kas töötamine Euroopa Liidu institutsioonides võiks teile sobida. 
  3. Sooritage enesehindamistestid, mis matkivad arvutipõhiseid valikvastustega teste, mida teil tuleb teha valikumenetluse käigus.

Küsimustik ja testid peaksid aitama teil selgusele jõuda, kas on tõenäoline, et vastate Euroopa Liidu ametnikele esitatavatele kõrgetele nõudmistele.

  • Küsimustiku „Minu karjäär ELis“ täitmiseks ja enesehindamistestide sooritamiseks kulub kokku 90–120 minutit.
  • Tulemuste põhjal ei arvata teid konkursist välja ja neid ei salvestata ega võeta arvesse, kui otsustate kandideerimisega edasi minna. Testid peaksid aitama teil selgusele jõuda, kas on tõenäoline, et vastate Euroopa Liidu ametnikele esitatavatele kõrgetele nõudmistele.
  • Kui teil tekib küsimustiku avamisel või täitmisel puude ja/või erivajaduste tõttu probleeme, võtke palun ühendust EPSO kandidaatide teabetalitusega.
  • Kui testide tegemisel ilmneb tehnilisi probleeme, siis võtke palun ühendust meie teenuseosutajaga.

Küsimustikule vastamiseks valige allolevast loendist sobiv keel.

Või jätkake avalduse täitmist