Prancūzų kalbos vertėjai raštu

Pavadinimas: 
Paraiškos teikiamos nuo: 
13/07/2017
Galutinė data: 
05/09/2017 - 12:00(Briuselio laiku)
Lygis: 
Institucija/Agentūra: 
Etatų rūšys: 

Prieš teikiant paraišką dalyvauti šiame konkurse reikėtų atlikti toliau nurodytus veiksmus. Tai padės rimtai apmąstyti savo motyvus ir įvertinti tikimybę būti atrinktam.

  1. Skaitykite pranešimą apie konkursą, kad patikrintumėte, ar tą dieną, kai tvirtinsite savo paraišką, atitiksite visus tinkamumo dalyvauti reikalavimus.
  2. Užpildykite klausimyną „Ar man – darbas ES institucijose?“. Tai padės nuspręsti, ar tikrai norite dirbti ES institucijose. 
  3. Atlikite savęs vertinimo testus, labai panašius į kompiuterinius testus, kuriuos spręsite per atrankos procedūrą.

Klausimynas ir testai turėtų jums padėti įvertinti, kiek tikėtina, kad atitiksite aukštus standartus, kuriuos turi atitikti ES pareigūnai.

  • Klausimynui „Ar man – darbas ES institucijose?“ užpildyti ir savęs vertinimo testams atlikti jums prireiks 90–120 minučių.
  • Rezultatai neužkirs jums kelio tęsti procedūrą, jie neregistruojami ir į juos nėra atsižvelgiama, kai teikiate paraišką. Jie turėtų jums padėti įvertinti, kiek tikėtina, kad atitiksite aukštus standartus, kuriuos turi atitikti ES pareigūnai.
  • Jeigu dėl negalios ir (arba) specialių poreikių jums kiltų sunkumų atsiversti ir užpildyti šį klausimyną, kreipkitės į EPSO ryšių su kandidatais centrą.
  • Jeigu sprendžiant testą kiltų techninių problemų, kreipkitės į mūsų paslaugų teikėją.

Prieš pradėdamas spręsti testus, spustelėkite savo kalbą toliau pateikiamame sąraše.