Prekladatelia pre francúzsky jazyk

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
13/07/2017
Dátum uzávierky: 
05/09/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Skôr, než sa rozhodnete prihlásiť na toto výberové konanie, mali by ste vykonať nasledujúce kroky, aby ste si vážne ujasnili motiváciu a zvážili svoje šance na úspech.

  1. Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní, aby ste sa uistili, že v čase potvrdzovania prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti.
  2. Vyplňte dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa, či je pre vás kariéra v inštitúciách EÚ vhodná.
  3. Vyplňte sebahodnotiace testy – je to simulácia počítačových testov, ktoré absolvujete v rámci výberového konania.

Dotazník a testy by vám mali dať obraz o tom, či je pravdepodobné, že splníte vysoké nároky na úradníkov EÚ.

  • Vyplnenie dotazníka „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ a sebahodnotiacich testov vám zaberie 90 až 120 minút.
  • Nejde o vyraďovacie testy a výsledky sa nezaznamenávajú ani nezohľadňujú, ak sa rozhodnete podať prihlášku. Testy by vám mali dať obraz o tom, či je pravdepodobné, že splníte vysoké nároky na úradníkov EÚ.
  • V prípade problémov s prístupom a vypĺňaním dotazníka v dôsledku zdravotného postihnutia a/alebo akýchkoľvek osobitných potrieb sa obráťte na kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov.
  • V prípade že sa pri vypĺňaní vášho testu vyskytne technický problém, kontaktujte nášho poskytovateľa služieb.

Kliknite na svoj jazyk a začnite testovanie:

Alebo pokračujte vyplnením prihlášky