Писмени преводачи с италиански език

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
13/07/2017
Краен срок: 
05/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от13/07/2017
Краен срок за кандидатстване 05/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър14/09/2017 - 28/09/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете20/09/2017 - 11/10/2017
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата09/01/2018 - 16/01/2018
Тестове по писмен превод31/01/2018 - 02/02/2018
Център за оценяване7/2018(ориентировъчно)

Новини по темата

Дата на публикуване: 14/06/2018 - 10:52
Дата на актуализиране: 14/06/2018 - 10:53
Дата на публикуване: 14/06/2018 - 10:47
Дата на актуализиране: 14/06/2018 - 10:53
Дата на публикуване: 24/05/2018 - 15:07
Дата на актуализиране: 24/05/2018 - 15:10
Дата на публикуване: 24/05/2018 - 15:04
Дата на актуализиране: 24/05/2018 - 15:06
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:46
Дата на актуализиране: 11/01/2018 - 16:48
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 27/11/2017 - 16:18
Дата на актуализиране: 27/11/2017 - 16:19
Дата на публикуване: 06/10/2017 - 16:49
Дата на актуализиране: 06/10/2017 - 17:16
Дата на публикуване: 13/09/2017 - 17:14
Дата на актуализиране: 13/09/2017 - 17:20
Дата на публикуване: 29/08/2017 - 16:07
Дата на актуализиране: 26/10/2017 - 17:39
Дата на публикуване: 28/08/2017 - 10:29
Дата на актуализиране: 28/08/2017 - 10:21