Aistritheoirí Iodáilise

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
13/07/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
05/09/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Tús na tréimhse clárúcháin13/07/2017
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 05/09/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe14/09/2017 - 28/09/2017
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha20/09/2017 - 11/10/2017
Na trialacha aistriúcháin – an tréimhse coinní a dhéanamh09/01/2018 - 16/01/2018
Na trialacha aistriúcháin31/01/2018 - 02/02/2018
An tIonad Measúnaithe7/2018(mar gharbhthreoir)

Nuacht ghaolmhar

Dáta na postála: 14/06/2018 - 10:52
Dáta nuashonraithe: 14/06/2018 - 10:53
Dáta na postála: 14/06/2018 - 10:47
Dáta nuashonraithe: 14/06/2018 - 10:53
Dáta na postála: 24/05/2018 - 15:07
Dáta nuashonraithe: 24/05/2018 - 15:10
Dáta na postála: 24/05/2018 - 15:04
Dáta nuashonraithe: 24/05/2018 - 15:06
Dáta na postála: 11/01/2018 - 16:46
Dáta nuashonraithe: 11/01/2018 - 16:48
Dáta na postála: 18/12/2017 - 10:15
Dáta nuashonraithe: 18/12/2017 - 10:17
Dáta na postála: 27/11/2017 - 16:18
Dáta nuashonraithe: 27/11/2017 - 16:19
Dáta na postála: 06/10/2017 - 16:49
Dáta nuashonraithe: 06/10/2017 - 17:16
Dáta na postála: 13/09/2017 - 17:14
Dáta nuashonraithe: 13/09/2017 - 17:20
Dáta na postála: 29/08/2017 - 16:07
Dáta nuashonraithe: 26/10/2017 - 17:39
Dáta na postála: 28/08/2017 - 10:29
Dáta nuashonraithe: 28/08/2017 - 10:21