Асистенти в сградния сектор - Координатори/техници при строежа на сгради

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
27/07/2017
Краен срок: 
26/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от27/07/2017
Краен срок за кандидатстване 26/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации22/02/2018 - 01/03/2018
Работа по казус16/03/2018
Център за оценяване18/04/2018 - 29/05/2018

Новини по темата

Дата на публикуване: 15/05/2018 - 09:26
Дата на актуализиране: 15/05/2018 - 09:34
Дата на публикуване: 12/04/2018 - 11:28
Дата на актуализиране: 12/04/2018 - 13:31
Дата на публикуване: 22/02/2018 - 11:31
Дата на актуализиране: 22/02/2018 - 12:07
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 12:29
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 12:32
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 27/10/2017 - 14:59
Дата на актуализиране: 27/10/2017 - 15:00
Дата на публикуване: 29/09/2017 - 11:50
Дата на актуализиране: 29/09/2017 - 11:51
Дата на публикуване: 11/09/2017 - 18:07
Дата на актуализиране: 11/09/2017 - 18:07