Cúntóirí in earnáil na bhfoirgneamh - Comhordaitheoirí/teicneoirí tógála foirgneamh

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
27/07/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
26/09/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Tús na tréimhse clárúcháin27/07/2017
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 26/09/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
An cás-staidéar a chur in áirithe22/02/2018 - 01/03/2018
Cás-staidéar16/03/2018
An tIonad Measúnaithe18/04/2018 - 29/05/2018

Nuacht ghaolmhar

Dáta na postála: 15/05/2018 - 09:26
Dáta nuashonraithe: 15/05/2018 - 09:34
Dáta na postála: 12/04/2018 - 11:28
Dáta nuashonraithe: 12/04/2018 - 13:31
Dáta na postála: 22/02/2018 - 11:31
Dáta nuashonraithe: 22/02/2018 - 12:07
Dáta na postála: 18/12/2017 - 12:29
Dáta nuashonraithe: 18/12/2017 - 12:32
Dáta na postála: 18/12/2017 - 10:15
Dáta nuashonraithe: 18/12/2017 - 10:17
Dáta na postála: 27/10/2017 - 14:59
Dáta nuashonraithe: 27/10/2017 - 15:00
Dáta na postála: 29/09/2017 - 11:50
Dáta nuashonraithe: 29/09/2017 - 11:51
Dáta na postála: 11/09/2017 - 18:07
Dáta nuashonraithe: 11/09/2017 - 18:07