Asistenti v oblasti správy budov - Koordinátori/technici v oblasti klimatizácie, elektromechaniky a elektrotechniky budov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
27/07/2017
Dátum uzávierky: 
26/09/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok27/07/2017
Uzávierka podávania prihlášok 26/09/2017 - 12:00(bruselský čas)
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie08/12/2017 - 19/12/2017
Computer based multiple choice tests - results08/01/2018
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie22/02/2018 - 01/03/2018
Prípadová štúdia16/03/2018
Hodnotiace centrum18/04/2018 - 06/06/2018

Súvisiace správy

Dátum publikovania: 15/05/2018 - 09:26
Aktualizovaný dátum: 15/05/2018 - 09:34
Dátum publikovania: 12/04/2018 - 11:28
Aktualizovaný dátum: 12/04/2018 - 13:31
Dátum publikovania: 22/02/2018 - 11:31
Aktualizovaný dátum: 22/02/2018 - 12:07
Dátum publikovania: 18/12/2017 - 12:32
Aktualizovaný dátum: 18/12/2017 - 12:35
Dátum publikovania: 18/12/2017 - 10:15
Aktualizovaný dátum: 18/12/2017 - 10:17
Dátum publikovania: 27/10/2017 - 14:58
Aktualizovaný dátum: 27/10/2017 - 15:00
Dátum publikovania: 11/09/2017 - 18:07
Aktualizovaný dátum: 11/09/2017 - 18:07