Коректори/езикови редактори – малтийски (MT)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
28/09/2017
Краен срок: 
07/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от28/09/2017
Краен срок за кандидатстване 07/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации20/03/2018 - 27/03/2018
Работа по казус12/04/2018
Център за оценяване5/2018(ориентировъчно)

Новини по темата

Дата на публикуване: 13/03/2018 - 17:10
Дата на актуализиране: 19/03/2018 - 11:08
Дата на публикуване: 05/02/2018 - 14:29
Дата на актуализиране: 05/02/2018 - 14:32
Дата на публикуване: 19/12/2017 - 11:36
Дата на актуализиране: 19/12/2017 - 11:37
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:52
Дата на актуализиране: 19/02/2018 - 16:23
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 14/11/2017 - 11:09
Дата на актуализиране: 14/11/2017 - 11:09
Дата на публикуване: 13/10/2017 - 17:18
Дата на актуализиране: 13/10/2017 - 17:18
Дата на публикуване: 03/10/2017 - 16:37
Дата на актуализиране: 03/10/2017 - 17:12