Юрист-лингвисти с датски език (DA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/10/2017
Краен срок: 
28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Преди да решите дали искате да кандидатствате за тази процедура за подбор, трябва да извършите следните стъпки, които ще ви позволят да обмислите мотивите си за кандидатстване и вашите шансове за успех в процедурата за подбор.

1.    Прочетете обявлението за конкурса и общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, за да сте сигурни, че отговаряте на изискванията за допустимост към датата, на която валидирате кандидатурата си.

2.    Попълнете въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“, който ще ви помогне да решите дали отговаряте на изискванията за работа в тях. 

Процедура за подбор

 • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
 • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
 • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
 • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
  Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Кандидатура

Ако след приключването на самооценката си решите да кандидатствате, моля, следвайте следните указания:

 1. Създайте свой EPSO профил, ако все още нямате такъв.
 2. Уверете се, че сте излезли от EPSO профила си.
 3. Щракнете върху КАНДИДАТСТВАЙТЕ по-долу.
 4. Влезте в EPSO профила си.
 5. Проверете указанията за попълване на формуляра. При кандидатстване, моля, следвайте инструкциите на екраните.

  Трудности по отношение на достъпността? Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи? Моля, свържете се с нас!
   
 6. Попълнете и валидирайте електронния формуляр за кандидатстване на езика, посочен в обявлението за конкурса.
  Моля, имайте предвид, че в обявлението за конкурса има указания относно езика, на който трябва да бъде попълнен вашият формуляр за кандидатстване. Неспазването на това изискване може да доведе до отстраняване от конкурса.
   
 7. Попълването на формуляра за кандидатстване отнема време. Съветваме ви да не оставяте това за последния момент. EPSO не може да приема кандидатури от кандидати, които не са спазили определения срок.
 8. Уверете се, че сте избрали правилната степен/език/профил, когато това е приложимо. Ако се колебаете коя степен/език/профил да изберете, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от26/10/2017
Краен срок за кандидатстване 28/11/2017 - 12:00(брюкселско време)

Новини по темата

Дата на публикуване: 16/11/2017 - 16:42
Дата на актуализиране: 16/11/2017 - 16:50
Дата на публикуване: 13/11/2017 - 11:09
Дата на актуализиране: 16/11/2017 - 16:47