Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
09/11/2017
Краен срок: 
12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за ориентировъчни.
  • Формулярът за кандидатстване по настоящата процедура за подбор е разделен на 2 части, всяка от които е с различен краен срок: в първата част кандидатите декларират своите езици и потвърждават своята допустимост; във втората част кандидатите избират своят първи и втори език и попълват останалата част от формуляра (диплома, мотивация, професионален опит и т.н.).
  • Езиците, предложени за този конкурс, ще бъдат обявени от EPSO скоро след края на първия период за кандидатстване.
  • Първата част — формулярът за кандидатстване —  може да бъде попълнен на всеки един от официалните езици на ЕС, а втората част трябва да бъде попълнена на езика, избран от кандидата като втори език.
  • Кандидатите трябва да спазят двата крайни срока (за всяка част от формуляра за кандидатстване), за да бъдат допуснати до следващия етап на конкурса.
  • Ще комуникираме с вас чрез вашия EPSO профил. Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от вас напредък в процедурата, като например покани за тестове и резултатите ви от тестовете.
  • Моля, проверявайте вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.

Кандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за логическо мислене (на език 1) и за професионални умения (на език 2) в изпитни центрове по света

Етап на оценяване

Упражнение e-tray („организация на текущата работа“), интервю, два теста относно областта на конкурса, провеждани на език 2 в Брюксел

Списък на издържалите конкурса

Списък с 333 успешни кандидати

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Кандидатурата не е приключена — първа част09/11/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част12/12/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част11/01/2018
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/01/2018 - 12:00(брюкселско време)

Новини по темата

Дата на публикуване: 12/01/2018 - 16:26
Дата на актуализиране: 12/01/2018 - 16:29
Дата на публикуване: 11/01/2018 - 20:28
Дата на актуализиране: 11/01/2018 - 20:29
Дата на публикуване: 18/12/2017 - 10:15
Дата на актуализиране: 18/12/2017 - 10:17
Дата на публикуване: 04/12/2017 - 14:11
Дата на актуализиране: 04/12/2017 - 15:35
Дата на публикуване: 30/11/2017 - 15:38
Дата на актуализиране: 04/12/2017 - 15:31
Дата на публикуване: 09/11/2017 - 14:55
Дата на актуализиране: 09/11/2017 - 15:06