Rúnaithe/Cléirigh (AST-SC 2)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
09/11/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
12/12/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa phróiseas roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an phróisis roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Tá dhá chuid san fhoirm iarratais don phróiseas roghnúcháin seo, agus tá sprioc-am éagsúil ag gach ceann acu: sa chéad chuid iarrtar ar na hiarrthóirí na teangacha atá acu a lua, agus a dhearbhú go gcomhlíonann siad na coinníollacha incháilitheachta; sa dara cuid iarrtar ar na hiarrthóirí an teanga is mian leo a bheith acu mar theanga 1 agus an teanga is mian leo a bheith mar theanga 2 a roghnú agus an chuid eile den fhoirm iarratais (cáilíochtaí, inspreagadh, taithí oibre, srl.) a líonadh isteach.
  • Tabharfaidh EPSO fógra faoi na teangacha inar féidir an comórtas seo a dhéanamh go luath tar éis an dáta deiridh don chéad chéim den phróiseas iarratais.
  • Is féidir an chéad chuid den fhoirm iarratais a líonadh isteach i dteanga oifigiúil ar bith den Aontas Eorpach, ach ní mór an dara cuid a líonadh isteach sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 2.
  • Tá sprioc-am éagsúil ag an dá chuid den fhoirm iarratais agus ní mór do na hiarrthóirí cloí leis an dá sprioc-am sin chun a bheith incháilithe don chéad chéim eile den chomórtas.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa phróiseas roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an phróisis roghnúcháin chun bheith ar an eolas faoin nuacht is déanaí.

An t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Réasúnaíocht (i dteanga 1) agus scileanna gairmiúla (i dteanga 2), in ionaid trialacha ar fud an domhain

Céim an mheasúnaithe

Triail an inbhosca ríomhphoist, agallamh agus dhá thriail a bhaineann go sonrach leis an réimse i dteanga 2 sa Bhruiséil

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 333

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Iarratas ar oscailt - cuid 109/11/2017
Sprioc-am don iarratas - cuid 112/12/2017 - 12:00(am na Bruiséile)
Iarratas ar oscailt - cuid 211/01/2018
Sprioc-am don iarratas - cuid 231/01/2018 - 12:00(am na Bruiséile)

Nuacht ghaolmhar

Dáta na postála: 12/01/2018 - 16:26
Dáta nuashonraithe: 12/01/2018 - 16:29
Dáta na postála: 11/01/2018 - 20:28
Dáta nuashonraithe: 11/01/2018 - 20:29
Dáta na postála: 18/12/2017 - 10:15
Dáta nuashonraithe: 18/12/2017 - 10:17
Dáta na postála: 04/12/2017 - 14:11
Dáta nuashonraithe: 04/12/2017 - 15:35
Dáta na postála: 30/11/2017 - 15:38
Dáta nuashonraithe: 04/12/2017 - 15:31
Dáta na postála: 09/11/2017 - 14:55
Dáta nuashonraithe: 09/11/2017 - 15:06