Sekreterare/kontorister (AST-SC 2)

Första ansökningsdag: 
09/11/2017
Sista ansökningsdag: 
12/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalsförfarandet innehåller flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Ansökningsformuläret består av två delar med olika tidsfrister. I den första delen ska du ange vilka språk du kan och visa att du är behörig. I den andra delen ska du välja språk 1 och 2 och fylla i resten av ansökan (utbildning, motivation, yrkeserfarenhet osv.).
  • Epso meddelar vilka språk som kommer att erbjudas för uttagningsprovet så fort som den första delen av ansökningsförfarandet har avslutats.
  • Du kan fylla i den första delen av ansökningsformuläret på vilket som helst av de officiella EU-språken, medan den andra delen ska fyllas i på det språk 2 som du har valt.
  • Se till att fylla i de två delarna i tid (de har olika tidsfrister) – annars utesluts du från nästa etapp.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epsokonto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Ta för vana att kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.

Ansökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov för att bedöma din slutledningsförmåga (på språk 1) och yrkeskunskap (på språk 2) i provcentrum över hela världen.

Utvärdering

Inkorgsövning, intervju och två områdesspecifika prov på språk 2 i Bryssel.

Reservlista

Lista med 333 godkända sökande.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

EtapperTidsangivelse
Första ansökningsdag – första delen09/11/2017
Sista ansökningsdag – första delen12/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen11/01/2018
Sista ansökningsdag – andra delen31/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor22/02/2018 - 09/03/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor12/03/2018 - 13/04/2018
Utvärderingscentrum10/2018 - 12/2018(preliminärt)

Nyheter

Publicerat den: 04/07/2018 - 12:38
Uppdaterat den: 04/07/2018 - 12:41
Publicerat den: 26/03/2018 - 17:03
Uppdaterat den: 26/03/2018 - 17:13
Publicerat den: 15/02/2018 - 12:34
Uppdaterat den: 15/02/2018 - 15:43
Publicerat den: 12/01/2018 - 16:26
Uppdaterat den: 13/02/2018 - 11:37
Publicerat den: 11/01/2018 - 20:28
Uppdaterat den: 16/01/2018 - 14:01
Publicerat den: 18/12/2017 - 10:15
Uppdaterat den: 18/12/2017 - 10:17
Publicerat den: 04/12/2017 - 14:11
Uppdaterat den: 04/12/2017 - 15:35
Publicerat den: 30/11/2017 - 15:38
Uppdaterat den: 04/12/2017 - 15:31
Publicerat den: 09/11/2017 - 14:55
Uppdaterat den: 09/11/2017 - 15:06