Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/12/2017
Краен срок: 
30/01/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Преди да решите дали искате да кандидатствате за тази процедура за подбор, трябва да извършите следните стъпки, които ще ви позволят да обмислите мотивите си за кандидатстване и вашите шансове за успех в процедурата за подбор.

1.    Прочетете обявлението за конкурса и общите правила, приложими към конкурсите на общо основание, за да сте сигурни, че отговаряте на изискванията за допустимост към датата, на която валидирате кандидатурата си.

2.    Попълнете въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“, който ще ви помогне да решите дали отговаряте на изискванията за работа в тях. 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Кандидатура

Преди да кандидатствате в този конкурс, трябва да извършите следните стъпки, които ще ви позволят да обмислите мотивите си за кандидатстване и вашите шансове за успех в процедурата за подбор.

  1. Прочетете обявлението за конкурса, за да сте сигурни, че отговаряте на изискванията за допустимост към датата, на която валидирате кандидатурата си.
  2. Попълнете въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“, който ще ви помогне да решите дали отговаряте на изискванията за работа в тях. 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от07/12/2017
Краен срок за кандидатстване 30/01/2018 - 12:00(брюкселско време)

Новини по темата

Дата на публикуване: 11/01/2018 - 16:33
Дата на актуализиране: 12/01/2018 - 14:04
Дата на публикуване: 08/01/2018 - 12:14
Дата на актуализиране: 08/01/2018 - 12:51
Дата на публикуване: 03/01/2018 - 15:37
Дата на актуализиране: 03/01/2018 - 15:41
Дата на публикуване: 14/12/2017 - 14:15
Дата на актуализиране: 14/12/2017 - 14:17
Дата на публикуване: 08/12/2017 - 17:17
Дата на актуализиране: 08/12/2017 - 17:19
Дата на публикуване: 07/12/2017 - 17:08
Дата на актуализиране: 07/12/2017 - 17:08
Дата на публикуване: 04/12/2017 - 14:11
Дата на актуализиране: 04/12/2017 - 15:35