Právníci-lingvisté – maltština (MT)

Reference: 
Přihlášku lze podat od: 
07/12/2017
Termín pro podání přihlášky : 
30/01/2018 - 12:00(Bruselského času)
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

Než se rozhodnete, zda se do tohoto výběrového řízení přihlásíte či nikoli, měli byste učinit následující kroky, díky nimž si ujasníte svou motivaci a posoudíte své šance na úspěch.

1.    Přečtěte si nejdříve „Oznámení o výběrovém řízení“ a „Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení“. Podle nich si ověříte, že ke dni odeslání přihlášky splňujete všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení.

2.    Vyplňte si testy sloužící k sebehodnocení. Jsou velice podobné počítačovým testům, které uchazeči vyplňují v průběhu výběrového řízení.

Výběrové řízení

  • Výběrové řízení se skládá z několika fází. Pokud není stanoveno přesné datum a čas, veškerý harmonogram považujte pouze za orientační.
  • Komunikovat s vámi budeme prostřednictvím vašeho účtu EPSO. Tam najdete veškeré informace týkající se vašeho postupu ve výběrovém řízení (např. pozvánky k testům, výsledky testů apod.).
  • Doporučujeme vám si během výběrového řízení kontrolovat účet EPSO alespoň dvakrát týdně.
  • Upozorňujeme, že nestačí získat požadovaný minimální počet bodů.
    Do další fáze výběrového řízení budou pozváni pouze uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

Přihláška

Než se začnete hlásit do tohoto výběrového řízení, měli byste si projít následující kroky, abyste si ujasnili, proč se do výběrového řízení hlásíte a jaká je vaše šance na úspěch.

  1. Přečtěte si Oznámení o výběrovém řízení a ujistěte se, že ke dni odeslání přihlášky splňujete všechny podmínky účasti v něm.
  2. Zkuste si vyplnit dotazník „Kariéra v institucích EU - moje kariéra?“, který vám pomůže rozhodnout se, zda se na práci v institucích EU hodíte. 

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

FázeHarmonogram
Začátek výběrového řízení07/12/2017
Uzávěrka pro přihlášky 30/01/2018 - 12:00(Bruselského času)

Související zprávy

Datum příspěvku: 11/01/2018 - 16:33
Aktualizované datum: 12/01/2018 - 14:04
Datum příspěvku: 08/01/2018 - 12:14
Aktualizované datum: 08/01/2018 - 12:51
Datum příspěvku: 03/01/2018 - 15:37
Aktualizované datum: 03/01/2018 - 15:41
Datum příspěvku: 14/12/2017 - 14:15
Aktualizované datum: 14/12/2017 - 14:17
Datum příspěvku: 08/12/2017 - 17:17
Aktualizované datum: 08/12/2017 - 17:19
Datum příspěvku: 07/12/2017 - 17:08
Aktualizované datum: 07/12/2017 - 17:08
Datum příspěvku: 04/12/2017 - 14:11
Aktualizované datum: 04/12/2017 - 15:35