Dlítheangeolaithe Máltaise (MT)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
07/12/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
30/01/2018 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

Sula gcinnfidh tú an mian leat clárú don nós imeachta roghnúcháin seo, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh, arae cuideoidh siad leat do mhachnamh a dhéanamh ar na cúiseanna a bhfuil tú ag cuimhneamh ar iarratas a dhéanamh agus ar an dóchúlacht go n-éireoidh le d'iarratas.

1.    Léigh an fógra comórtais agus na Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh na coinníollacha incháilitheachta uile á gcomhlíonadh agat an dáta a bhailíochtóidh tú d'iarratas.

2.    Déan na trialacha féinmheasúnaithe, trialacha atá ina n-ionsamhlú de na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanfaidh tú le linn an nóis imeachta roghnúcháin.

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Iarratas

Sula dtosóidh tú ar d'iarratas ar an gcomórtas seo a ullmhú, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh, arae cuideoidh siad leat dianmhachnamh a dhéanamh ar na cúiseanna a bhfuil tú ag cuimhneamh ar iarratas a dhéanamh agus ar an dóchúlacht go n-éireoidh leat sa phróiseas roghnúcháin iomaíoch seo.

  1. Léigh an Fógra Comórtais chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh na coinníollacha incháilitheachta uile comhlíonta agat an dáta a bhailíochtóidh tú d'iarratas.
  2. Déan an ceistneoir 'Gairm domsa, gairm san Aontas Eorpach?' chun cuidiú leat féin fios a bheith agat an oirfeadh post in institiúidí an Aontais Eorpaigh duit. 

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Tús na tréimhse clárúcháin07/12/2017
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 30/01/2018 - 12:00(am na Bruiséile)

Nuacht ghaolmhar

Dáta na postála: 11/01/2018 - 16:33
Dáta nuashonraithe: 12/01/2018 - 14:04
Dáta na postála: 08/01/2018 - 12:14
Dáta nuashonraithe: 08/01/2018 - 12:51
Dáta na postála: 03/01/2018 - 15:37
Dáta nuashonraithe: 03/01/2018 - 15:41
Dáta na postála: 14/12/2017 - 14:15
Dáta nuashonraithe: 14/12/2017 - 14:17
Dáta na postála: 08/12/2017 - 17:17
Dáta nuashonraithe: 08/12/2017 - 17:19
Dáta na postála: 07/12/2017 - 17:08
Dáta nuashonraithe: 07/12/2017 - 17:08
Dáta na postála: 04/12/2017 - 14:11
Dáta nuashonraithe: 04/12/2017 - 15:35