Pravnici lingvisti za malteški jezik (MT)

Upućivanje: 
Početak prijave: 
07/12/2017
Rok: 
30/01/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Sljedeći koraci obvezni su prije prijavljivanja na ovaj postupak odabira kako biste razmislili o svojoj motivaciji za prijavu i stekli predodžbu o mogućnosti uspjeha u ovom postupku odabira.

1.    Pročitajte Obavijest o natječaju i Opća pravila otvorenih natječaja kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.

2.    Riješite testove samoprocjene koji su simulacija računalnih testova koje polažete tijekom postupka odabira.

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Prijava

Prije prijavljivanja na ovaj natječaj slijedite sljedeće korake koji će vam pomoći da dobro ocijenite svoju motivaciju za prijavu i izglede za uspjeh u našem postupku odabira.

  1. Pročitajte obavijest o natječaju kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje u natječaju.
  2. Ispunite upitnik „Je li karijera u EU-u za mene?” s pomoću kojeg ćete moći ocijeniti je li karijera u institucijama EU-a za vas. 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Faze postupka odabiraRaspored
Prijave počinju07/12/2017
Rok za prijavu30/01/2018 - 12:00(prema briselskom vremenu)

Povezane novosti

Datum objave: 11/01/2018 - 16:33
Ažurirani datum: 12/01/2018 - 14:04
Datum objave: 08/01/2018 - 12:14
Ažurirani datum: 08/01/2018 - 12:51
Datum objave: 03/01/2018 - 15:37
Ažurirani datum: 03/01/2018 - 15:41
Datum objave: 14/12/2017 - 14:15
Ažurirani datum: 14/12/2017 - 14:17
Datum objave: 08/12/2017 - 17:17
Ažurirani datum: 08/12/2017 - 17:19
Datum objave: 07/12/2017 - 17:08
Ažurirani datum: 07/12/2017 - 17:08
Datum objave: 04/12/2017 - 14:11
Ažurirani datum: 04/12/2017 - 15:35