Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT)

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
07/12/2017
Dátum uzávierky: 
30/01/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie, mali by ste vykonať nasledujúce, aby ste si ujasnili motiváciu a zvážili svoje šance na úspech.

1.    Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní a Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania, aby ste sa uistili, že spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní v čase potvrdzovania prihlášky.

2.    Vyplňte sebahodnotiace testy – je to simulácia počítačových testov, ktoré absolvujete v rámci výberového konania.

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Prihláška

Skôr, než sa rozhodnete prihlásiť na toto výberové konanie, mali by ste vykonať nasledujúce kroky, aby ste si vážne ujasnili motiváciu a zvážili svoje šance na úspech.

  1. Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní, aby ste sa uistili, že v čase potvrdzovania prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti.
  2. Vyplňte dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa, či je pre vás kariéra v inštitúciách EÚ vhodná.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok07/12/2017
Uzávierka podávania prihlášok 30/01/2018 - 12:00(bruselský čas)

Súvisiace správy

Dátum publikovania: 11/01/2018 - 16:33
Aktualizovaný dátum: 12/01/2018 - 14:04
Dátum publikovania: 08/01/2018 - 12:14
Aktualizovaný dátum: 08/01/2018 - 12:51
Dátum publikovania: 03/01/2018 - 15:37
Aktualizovaný dátum: 03/01/2018 - 15:41
Dátum publikovania: 14/12/2017 - 14:15
Aktualizovaný dátum: 14/12/2017 - 14:17
Dátum publikovania: 08/12/2017 - 17:17
Aktualizovaný dátum: 08/12/2017 - 17:19
Dátum publikovania: 07/12/2017 - 17:08
Aktualizovaný dátum: 07/12/2017 - 17:08
Dátum publikovania: 04/12/2017 - 14:11
Aktualizovaný dátum: 04/12/2017 - 15:35