Juristlingvister – maltesiska (MT)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
07/12/2017
Sista ansökningsdag: 
30/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Innan du anmäler dig till urvalsförfarandet ska du gå igenom följande steg för att se om du har rätt förväntningar och förutsättningar.

1.    Läs meddelandet om uttagningsprov och bestämmelserna för allmänna uttagningsprov för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav innan du validerar din ansökan.

2.    Gör självutvärderingstesterna, som liknar de datorbaserade proven med flervalsfrågor i urvalsförfarandets första etapp.

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Ansökan

Innan du anmäler dig till uttagningsprovet ska du gå igenom följande steg för att se om du har rätt förväntningar och förutsättningar att klara det tuffa urvalsförfarandet.

  1. Läs meddelandet om uttagningsprov för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav innan du validerar din ansökan.
  2. Fyll i frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” för att se om du passar för ett EU-jobb.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

EtapperTidsangivelse
Ansökningsperioden startar07/12/2017
Ansök senast 30/01/2018 - 12:00(Bryssel-tid)

Nyheter

Publicerat den: 11/01/2018 - 16:33
Uppdaterat den: 12/01/2018 - 14:04
Publicerat den: 08/01/2018 - 12:14
Uppdaterat den: 08/01/2018 - 12:51
Publicerat den: 03/01/2018 - 15:37
Uppdaterat den: 03/01/2018 - 15:41
Publicerat den: 14/12/2017 - 14:15
Uppdaterat den: 14/12/2017 - 14:17
Publicerat den: 08/12/2017 - 17:17
Uppdaterat den: 08/12/2017 - 17:19
Publicerat den: 07/12/2017 - 17:08
Uppdaterat den: 07/12/2017 - 17:08
Publicerat den: 04/12/2017 - 14:11
Uppdaterat den: 04/12/2017 - 15:35