Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet

Hakuaika alkaa: 
08/03/2018
Hakuaika päättyy: 
10/04/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Palkkaluokka: 
Toimielin/Virasto: 
Sopimuksen tyyppi: 

Valintamenettely

  • Valintamenettelyssä on useita vaiheita. Ellei päivämäärää ja kellonaikaa ole vahvistettu, ilmoitettu aikataulu on alustava.
  • Valintamenettelyn hakemuslomakkeessa on kaksi osaa, jotka täytetään eri vaiheissa ja joista kummallakin on siis oma määräaikansa: Ensimmäisessä osassa hakija ilmoittaa kielitaitonsa ja vahvistaa hakukelpoisuutensa. Toisessa osassa hakija valitsee kielet 1 ja 2 sekä täyttää muut hakemuslomakkeessa vaadittavat tiedot (tutkinnot, motivaatio, työkokemus yms.).
  • Ensimmäisen hakuvaiheen jälkeen EPSO ilmoittaa, minkä kielten joukosta kielet on valittava.
  • Hakemuslomakkeen ensimmäisen osan voi täyttää millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mutta toinen osa on täytettävä hakijan valitsemalla kielellä 2.
  • Hakemuslomakkeen kumpikin osa on täytettävä määräaikaansa mennessä, jotta hakija voi päästä kilpailun seuraavaan vaiheeseen.
  • EPSO pitää hakijoihin yhteyttä henkilökohtaisten EPSO-tilien kautta. Tilillä näkyvät kaikki valintamenettelyn etenemiseen liittyvät tiedot, kuten kutsut kokeisiin ja koetulokset.
  • Käy EPSO-tililläsi valintamenettelyn aikana vähintään kahdesti viikossa.

Hakemus

OSA 1

Vahvista, että täytät osallistumisedellytykset, ilmoita kaikki osaamasi EU-kielet

Hakemus

OSA 2

Valitse kieli 1 ja kieli 2, täytä hakulomake

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä (kielellä 1) ja tilanteenarviointikykyä (kielellä 2) mittaavat kokeet – testikeskuksissa eri puolilla maailmaa.

E-tray

Postikoritehtävä (kielellä 2) – EU-maissa sijaitsevissa testikeskuksissa

Arviointikeskusvaihe

Case-tehtävä (kielellä 2) – jossakin EU-maassa; Suullinen esitys, kompetensseja kartoittava haastattelu, ryhmätyöharjoitus ja motivaatiota kartoittava haastattelu (kielellä 2) – Brysselissä

Varallaololuettelo

Luettelo, johon otetaan 158 parhaiten menestynyttä hakijaa

Ohjeellinen aikataulu

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. EPSOlla on oikeus muuttaa niitä milloin tahansa. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

VaiheetAikataulu
Hakuaika alkaa (hakemuksen 1. osa)08/03/2018
Hakuaika päättyy (hakemuksen 1. osa)10/04/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Hakuaika alkaa (hakemuksen 2. osa)18/04/2018
Hakuaika päättyy (hakemuksen 2. osa)03/05/2018 - 12:00(Brysselin aikaa)
Ajan varaaminen tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin29/05/2018 - 12/06/2018
Tietokoneella tehtävät monivalintakokeet – koejakso04/06/2018 - 13/07/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 9/2018(alustava)
Intermediate test (E-tray) - booking period26/09/2018 - 03/10/2018
Keskivaiheen koe (e-tray/postikoritehtävä)15/10/2018 - 19/10/2018
Case-tehtävä25/01/2019
Arviointikeskusvaihe (assessment centre)end 1/2019 - beginning 4/2019(alustava)