Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
Φθινόπωρο 2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Τόπος/οι:: 
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτωνΦθινόπωρο 2018(ενδεικτική ημερομηνία)

Σημαντικά έγγραφα