Администратори в областта на защитата на данните

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/07/2018
Краен срок: 
11/09/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

ЕтапиПериод
Подаването на кандидатури от26/07/2018
Краен срок за кандидатстване 11/09/2018 - 12:00(брюкселско време)

Новини по темата

Дата на публикуване: 12/10/2018 - 16:30
Дата на актуализиране: 12/10/2018 - 16:39
Дата на публикуване: 26/07/2018 - 12:14
Дата на актуализиране: 26/07/2018 - 12:14