Съд на Европейския съюз

Съдът на ЕС, със седалище в Люксембург, тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни членки, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС. При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело в Съда срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

По-голямата част от служителите на Съда се наемат от списъците на издържалите конкурси на общо основание, публикувани на този уебсайт. При определени обстоятелства обаче Съдът може да използва срочно нает персонал или договорно наети служители със спомагателни функции. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я): 

Стаж

Съд на Европейския съюз

Вид стаж: Стаж
Description

Лица с висше образование по право или политически науки

Кой може да кандидатства: лица с висше образование по право или политически науки (с правна насоченост)
Продължителност: 5 месеца
 

За повече информация: Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Вид стаж: Стажове за лингвисти
Description

Наскоро дипломирали се конферентни преводачи

Кой може да кандидатства: преводачи, придобили наскоро диплома по конферентен превод
Продължителност: 10 – 12 седмици
 

За повече информация: Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз