Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr se nachází v Lucemburku. Jeho úkolem je vykládat právo EU, aby se zajistilo, že je uplatňováno stejných způsobem ve všech státech EU. Urovnává také právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU. V určitých případech se na něj mohou obrátit jednotlivci, podniky nebo organizace s žádostí, aby zasáhl, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Převážná většina zaměstnanců Soudního dvora se vybírá z rezervních seznamů, které vzešly z otevřených výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však může Soudní dvůr na pomocné práce využít dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Odborná stáž

Soudní dvůr Evropské unie

Druh stáže: Odborná stáž
Description

Absolventi vysokoškolského studia práv či politologie

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol v oboru práv nebo politologie (se zaměřením na práva)
Doba trvání stáže: 5 měsíců

Místo konání stáže: Lucemburk (Lucembursko)
Více informací: Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Druh stáže: Stáže pro lingvisty
Description

Začínající konferenční tlumočníci

Kdo může podat přihlášku: začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví
Doba trvání stáže: 10–12 týdnů

Místo konání stáže: Lucemburk (Lucembursko)
Více informací: Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie