EU-Domstolen

Domstolen ligger i Luxembourg og har til opgave at fortolke EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgøre retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner. I visse tilfælde kan Domstolen også bruges af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at sagsøge en EU-institution, hvis de mener, at den har tilsidesat deres rettigheder.

Langt de fleste medarbejdere ved Domstolen ansættes fra listerne over egnede ansøgere fra de åbne udvælgelsesprøver, der offentliggøres på dette website. Domstolen kan dog i visse tilfælde benytte midlertidigt ansatte eller kontraktansatte til at varetage hjælpefunktioner. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Praktik

EU-Domstolen

Typer praktikophold: Praktik
Description

Universitetsuddannede inden for jura eller statskundskab

Hvem kan søge? Kandidater med en grad i jura eller statskundskab (med fokus på jura)
Varighed: 5 måneder
 

Flere oplysninger: Mere om praktikophold ved EU-Domstolen

EU-Domstolen

Typer praktikophold: Praktikophold for lingvister
Description

Nyuddannede konferencetolke

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning
Varighed: 10-12 uger

Flere oplysninger: Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions Domstol