Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με έδρα το Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφύγουν σε αυτό και ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Η πλειονότητα του προσωπικού των υπηρεσιών του Δικαστηρίου προσλαμβάνεται μέσω των καταλόγων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί έκτακτο προσωπικό ή συμβασιούχους για βοηθητικά καθήκοντα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είδος πρακτικής άσκησης: Πρακτική άσκηση
Description

Απόφοιτοι πανεπιστημίου με πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών (νομική κατεύθυνση)
Διάρκεια: 5 μήνες

 

Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είδος πρακτικής άσκησης: Πρακτική άσκηση για γλωσσομαθείς
Description

Νέοι πτυχιούχοι διερμηνείς συνεδρίων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πρόσφατα αποφοιτήσαντες διερμηνείς συνεδρίων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδρίων
Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες
 

Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης